30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

رابیتس

 

رابیتسیکی از مصالح ساختمانی است که دارای مصارف گوناگونی به ویژه در صنعت ساختمان است. یکی از عمده ترین مصرف رابیتس در ساخت سقف های کاذب است. رابیتس برگ‏های فلزی یا تورهای فلزی مشبک، از جنس ورق گالوانیزه هستند که با یک سری عملیات فیزیکی شامل پرسکاری و کشش بر روی ورق گالوانیزه، تبدیل به برگه های رابیتس می‏‌شوند. این محصول از کشش عرضی و پرس ورق‌های گالوانیزه تولید می‌شود و بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده می‌گردد.  کاربرد رابیتس در سقف‌های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوشاندن تیرآهن و آرماتور، پوشاندن بتن سیمانی، ترمیم ترک‌های ساختمانی و کارهای ترمیمی، دکوراسیون و ... می‌باشد. هر برگ رابیتس دارای تعدادی ستون یا پل هست که در امتداد طولی آن قرار دارد. تعداد ستون های رابیتس معمولا 9ستون، 11ستون و 13ستون است. در میان ستون ها چشمه‌ها قرار دارند. تعداد چشمه معمولا سه چشمه و دو چشمه می باشد.  برگ های رابیتس براساس وزن که به ضخامت ورق بستگی دارد، تعداد ستون ها و تعداد چشمه مشخص می‏ شود.  چشمه های کوچک و زیاد رابیتس به گونه ای است که اجازه ی جریان هوا، آب و نور را می دهد و همزمان یک مانع فیزیکی برای مواد بزرگ تر ایجاد می کند که این مزیت موجب استفاده در ساخت قفس نیز می شود. از دیگر مزایای رابیتس در مقایسه با ورق های فلزی عادی این است که لبه های بی حفاظ راویز کشش و انقباض بیشتری تحمل می کنند که منجر به استفاده از آن در کت واک و یا پوشش زهکشی می شود. در تولید رابیتس سایز و زاویه‌ی شبکه‌ها بسیار مهم هستند و بر چگونگی جذب انرژی و نحوه ی پخش آن در ورق تاثیر می‌گذارند.

رابیتس 13 ستون
# کارخانه کد محصولوزن هر برگتعداد چشمه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 رابیتس مسعود 672047770 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
2 رابیتس مسعود 470804930 گرم2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
3 رابیتس مسعود 308927960 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
4 رابیتس مسعود 6848291050 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
5 رابیتس مسعود 5719221150 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
6 رابیتس مسعود 9918701300 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
7 رابیتس مسعود 5648841400 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
8 صنایع فولاد آقاجانی 648709850 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
9 صنایع فولاد آقاجانی 911705900 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
10 صنایع فولاد آقاجانی 357464950 گرم 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
11 صنایع فولاد آقاجانی 3632661050 گرم 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
12 صنایع فولاد آقاجانی 5448761150 گرم 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
رابیتس 9 ستون
# کارخانه کد محصولوزن هر برگتعداد چشمه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 رابیتس مسعود 840547400 گرم 2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
14 رابیتس مسعود 606680800 گرم 2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
15 صنایع فولاد آقاجانی 387687400 گرم3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06

0