031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

سپری - تسمه

سپری - تسمه

 

سپری آهنی  یا پروفیل T یکی از مقاطع مورد استفاده در صنعت و ساختمان سازی می باشد، که عمدتاً جهت ساخت انواع درب و پنجره، اتصالات پل ها به ستون ها، ساخت سازه های فلزی ، ستون و خرپا (سازه های صلب از واحدهای مثلثی شکل، که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است)، اسکلت گلخانه ها، سقف های شیشه ای و موارد دیگر به کار می رود.

تسمه  قطعه ای برش خورده و مرتب شده از ورق است که به شکل باریکه هایی در عرضهای مختلف و جنسهای متعدد ساخته می شود و به شکل نوردی و ماشین کاری تولید می شود. ابعاد آنها از نظر طولی بین 2 تا 7 متر و از نظر عرضی بین 1 تا 100 سانتی متر است.

0