30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

فروکروم

 

 

فروکروم به آلیاژی از کروم و آهن گفته میشود که حاوی 55 الی 75 درصد وزنی کروم باشد.
فروکروم طی فرآیند احیاء کربوترمیک کرومیت تولید میشود. بیشترین میزان تولید در جهان مربوط به آفریقای جنوبی، قزاقستان و هند است که بیشترین میزان منابع کرومیت را در اختیار دارند. اخیرا کشور روسیه و چین نیز به تولید کنندگان بزرگ این محصول افزوده شده اند.
براي توليد فرکروم، کاني فلزي کروميت را درون کوره هاي ذوب فلزات قرارمي دهند تا فروکروم ساخته شود .

فروکروم یا همان آلياژ آهن- کروم از حذف اکسيژن کروميت به دست مي آورند، سنگ کروم با استفاده از کک و ذغال احیا می شود تا آلیاژی از کروم و آهن تولید شود این آلیاژ، آلياژ آهن ضد زنگ است. حرارت این واکنش از طرق مختلف قابل تامین است ولی معمولا از روش قوس الکتریک استفاده می شود. کروم یا کرومیت فلزی است براق و به رنگ خاکستری است. فلز کروم از سنگ معدنی کرومیت به دست می آید. تولید به این روش نیازمند مصرف برق زیاد است که دلیل افزایش قیمت نهایی فروکروم در کشورهایی با قیمت بالای حامل های انرژی به شمار می رود.


فروکروم معمولا با میزان کروم و کربن آن توصیف می شود. در بهترین گرید های فروکروم پر کربن میزان کروم حدود ۶۵ درصد و میزان کربن بین ۶ الی ۸ درصد است. 
بیشترین میزان مصرف فروکروم در صنایع تولید فولاد به ویژه فولاد زنگ نزن است که بسته به نوع فولاد زنگ نزن حاوی ۱۰ الی ۲۰ درصد کروم می باشد. کروم موجود در این فروآلیاژ عامل زنگ نزن شدن فولادهای مذکور است. همچنین از فروکروم در فولاد های کربنی و چدن های آلیاژی نیز استفاده می شود.

 

 


0