30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

قوطی و پروفیل

 

 

اصولا پروفیل ها در همه جا حضور دارند، از جمله مصارف آن میتوان به صنعت، ساختمان و راه سازی، ساختن درب و پنجره های آهنی، نرده های فلزی، نرده های خیابان و پیاده رو ها و...اشاره کرد. قوطی و پروفیل را میتوان به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم (باز و بسته) تولید کرد که معمولا پروفیل باز به روش مستقیم تولید میشود. 

 

انواع پروفیل:

 

پروفیل باز

 

تسمه، میلگرد، تیرآهن، هاش، نبشی، ناودانی و ...

 

پروفیل بسته

 

قوطی، لوله، پروفیل، درب و پنجره، پروفیل پی و ی سی، پروفیل کرکره برقی و ...


از پروفیل قوطی مربع و مستطیل میتوان در صنایع خودرو سازی و ساخت میز و صندلی استفاده کرد. پروفیل هایی که به صورت z هستند، اکثر برای پوشش سقف سوله ها به کار میرود. پروفیل های نبشی و ناودانی با روش نورد سرد نیز تولید میشود. از این نوع پروفیل ها میتوان در ساختن چهارچوب، درهای بزرگ آهنی و انواع قالب های فلزی به کار رفته در ماشین آلات استفاده کرد. از ناودانی های کوچک در مواردی نظیر در کرکره ای مغازه ها استفاده میشود.

قوطی 100*100
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 کچو 497236100*100-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
2 کچو 694500100*100-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
3 کیان پرشیا 471953100*100-1.75 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
4 کیان پرشیا 829159100*100-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
5 کیان پرشیا 709442100*100-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
6 کیان پرشیا 743723100*100-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
7 کیان پرشیا 269703100*100-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
8 پروفیل پارس 792663100*100-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
9 پروفیل پارس 902527100*100-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
10 پروفیل پارس 732734100*100-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 110*110
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 کیان پرشیا 764281110*110-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
12 کیان پرشیا 127278110*110-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
13 کیان پرشیا 305916110*110-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
14 کیان پرشیا 437378110*110-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
15 کچو 863357110*110-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
16 کچو 281226110*110-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
17 پروفیل پارس 494145110*110-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
18 کیان پرشیا 594227110*110-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
19 پروفیل پارس 195790110*110-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
20 پروفیل پارس 405808110*110-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 112*112
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 کیان پرشیا 545304112*112-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
22 کیان پرشیا 629661112*112-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
23 کیان پرشیا 861277112*112-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
24 کیان پرشیا 221372112*112-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
25 کیان پرشیا 607056112*112-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
26 کیان پرشیا 541134112*112-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
27 کیان پرشیا 948416112*112-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
28 کیان پرشیا 838411112*112-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 120*120
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 پروفیل فولادی اصفهان 444414120*120-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
30 کیان پرشیا 324627120*120-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
31 کیان پرشیا 681903120*120-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
32 کیان پرشیا 866343120*120-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
33 کیان پرشیا 129257120*120-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
34 کچو 225071120*120-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
35 کچو 729534120*120-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
36 کچو 735407120*120-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
37 کچو 221092120*120-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
38 پروفیل پارس 549889120*120-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
39 پروفیل پارس 799054120*120-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 125*125
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 کیان پرشیا 614259125*125-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
41 کیان پرشیا 575999125*125-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
42 کیان پرشیا 791890125*125-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
43 کیان پرشیا 823269125*125-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
44 کیان پرشیا 123436125*125-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
45 کیان پرشیا 700391125*125-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
46 کیان پرشیا 141872125*125-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
47 کیان پرشیا 533429125*125-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 130*130
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
48 پروفیل فولادی اصفهان 193883130*130-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
49 پروفیل فولادی اصفهان 456879130*130-3.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
50 کچو 362669130*130-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
51 کچو 879815130*130-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
52 کچو 882787130*130-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
53 کچو 456618130*130-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 135*135
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 کیان پرشیا 737086135*135-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
55 کیان پرشیا 463232135*135-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
56 کیان پرشیا 896020135*135-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
57 کیان پرشیا 259017135*135-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
58 کیان پرشیا 839063135*135-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
59 پروفیل پارس 829273135*135-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
60 پروفیل پارس 913631135*135-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
61 پروفیل پارس 370837135*135-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
62 پروفیل پارس 552376135*135-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 140*140
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
63 کیان پرشیا 366392140*140-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
64 کیان پرشیا 855130140*140-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
65 کیان پرشیا 582282140*140-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
66 کیان پرشیا 588155140*140-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
67 کیان پرشیا 594028140*140-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
68 پروفیل پارس 778557140*140-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
69 پروفیل پارس 718628140*140-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
70 پروفیل پارس 900238140*140-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
71 پروفیل پارس 435929140*140-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 150*150
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
72 پروفیل پارس 284007150*150-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
73 پروفیل پارس 565629150*150-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
74 پروفیل پارس 148495150*150-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
75 پروفیل پارس 904208150*150-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 160*160
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
76 پروفیل پارس 987332160*160-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
77 پروفیل پارس 268872160*160-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
78 پروفیل پارس 289534160*160-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
79 پروفیل پارس 646739160*160-6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 175*175
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
80 تهران شرق 928999175*175-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
81 تهران شرق 712102175*175-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
82 تهران شرق 765079175*175-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 180*180
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
83 پروفیل پارس 528599180*180-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
84 پروفیل پارس 132840180*180-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
85 پروفیل پارس 392864180*180-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 20*20
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
86 پروفیل فولادی اصفهان 78768120*20-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
87 کیان پرشیا 29793620*20-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
88 کیان پرشیا 60513520*20-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
89 کیان پرشیا 86813020*20-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
90 کچو 54817820*20-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
91 کچو 50668520*20-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
92 پروفیل پارس 41834920*20-0.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
93 پروفیل پارس 67547120*20-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
94 پروفیل پارس 13564920*20-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 200*200
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
95 تهران شرق 896868200*200-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
96 تهران شرق 488579200*200-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
97 تهران شرق 751574200*200-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
98 تهران شرق 614488200*200-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
99 تهران شرق 576228200*200-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 220*220
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
100 تهران شرق 871447220*220-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
101 تهران شرق 363004220*220-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
102 تهران شرق 701583220*220-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
103 تهران شرق 933199220*220-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 250*250
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
104 تهران شرق 215823250*250-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
105 تهران شرق 607380250*250-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
106 تهران شرق 591655250*250-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
107 تهران شرق 180394250*250-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
108 تهران شرق 760441250*250-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
109 تهران شرق 821186250*250-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 260*260
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
110 تهران شرق 686698260*260-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
111 تهران شرق 469730260*260-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
112 تهران شرق 995618260*260-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
113 تهران شرق 718862260*260-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
114 تهران شرق 404712260*260-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
115 تهران شرق 140639260*260-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 30*30
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
116 پروفیل فولادی اصفهان 38124530*30-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
117 کیان پرشیا 56575630*30-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
118 کیان پرشیا 14862230*30-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
119 کیان پرشیا 89745530*30-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
120 کیان پرشیا 25457830*30-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
121 کیان پرشیا 85893430*30-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
122 کچو 68907030*30-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
123 کچو 96489030*30-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
124 کچو 72639430*30-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
125 پروفیل پارس 45934930*30-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 300*300
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
126 تهران شرق 180161300*300-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
127 تهران شرق 333292300*300-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
128 تهران شرق 869135300*300-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
129 تهران شرق 906388300*300-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
130 تهران شرق 445051300*300-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
131 تهران شرق 202385300*300-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:20 صبح - 99/04/22
قوطی 40*40
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
132 پروفیل فولادی اصفهان 42305740*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
133 کیان پرشیا 19043440*40-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
134 کیان پرشیا 62322340*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
135 کیان پرشیا 74193240*40-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
136 کیان پرشیا 84208540*40-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
137 کچو 20589840*40-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
138 کچو 37171240*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
139 کچو 19901840*40-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
140 پروفیل پارس 18916640*40-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
141 پروفیل پارس 30200240*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 50*50
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
142 پروفیل فولادی اصفهان 23337750*50-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
143 کیان پرشیا 32070750*50-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
144 کیان پرشیا 17939250*50-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
145 کیان پرشیا 62102650*50-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
146 کیان پرشیا 83104350*50-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
147 کیان پرشیا 13789950*50-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
148 کیان پرشیا 86810550*50-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
149 کچو 50394950*50-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
150 کچو 50692150*50-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
151 پروفیل پارس 41561350*50-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
152 پروفیل پارس 52649850*50-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
153 پروفیل پارس 51961750*50-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 60*60
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
154 کچو 92269360*60-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
155 کچو 53012960*60-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
156 کچو 51143260*60-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
157 پروفیل فولادی اصفهان 74602060*60-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
158 پروفیل پارس 21587660*60-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
159 پروفیل پارس 98043460*60-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
160 پروفیل پارس 43473960*60-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
161 پروفیل پارس 82629660*60-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
162 پروفیل پارس 26487560*60-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
163 پروفیل پارس 32562160*60-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 70*70
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
164 کچو 48246570*70-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
165 کچو 83967070*70-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
166 کچو 94272570*70-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
167 پروفیل فولادی اصفهان 10548570*70-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
168 کیان پرشیا 70713070*70-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
169 کیان پرشیا 71192570*70-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
170 پروفیل پارس 67452670*70-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
171 پروفیل پارس 75888470*70-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
172 پروفیل پارس 21906270*70-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
173 پروفیل پارس 38487670*70-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
174 پروفیل پارس 29066670*70-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 80*80
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
175 کچو 12005180*80-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
176 کچو 10722880*80-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
177 کچو 16317780*80-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
178 پروفیل فولادی اصفهان 24753580*80-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
179 پروفیل فولادی اصفهان 83055380*80-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
180 کیان پرشیا 37872780*80-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
181 کیان پرشیا 25901180*80-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
182 کیان پرشیا 31198980*80-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
183 پروفیل پارس 52991080*80-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
184 پروفیل پارس 73119280*80-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
185 پروفیل پارس 51132280*80-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
قوطی 90*90
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
186 پروفیل فولادی اصفهان 59844890*90-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
187 پروفیل فولادی اصفهان 17443490*90-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
188 کیان پرشیا 63172290*90-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
189 کیان پرشیا 66607390*90-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
190 کچو 48062790*90-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
191 کچو 12922490*90-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
192 پروفیل پارس 85645890*90-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
193 پروفیل پارس 95951390*90-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
194 پروفیل پارس 54237990*90-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22
195 پروفیل پارس 67182790*90-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:19 صبح - 99/04/22

0