30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله پنج لایه

 

یکی از مهمترین بخش های هر ساختمان سیستم لوله کشی آن میباشد. در لوله کشی ساختمان میتوان از سه نوع لوله های فلزی، لوله های پلی پروپیلن (لوله های سبز) و لوله های پنج لایه استفاده کرد.

همزمان با پیشرفت های اخیر و استفاده از فن آوری های مدرن در صنعت ساختمان لوله های مورد استفاده در ساختمان نیز اصلاح شده اند. امروزه لوله های مورد استفاده در ساختمان لوله های تلفیقی یا پنج لایه ای پلیمری هستند که طول عمر بیشتری نسبت به دیگر لوله ها دارند.

 

 

طرز ساختن لوله های پنج لایه

 

این نوع لوله ها انعطاف پذیری بالایی دارند و از دو لایه پلیمر، دو لایه چسب و یک لایه آلومینیوم تشکیل شده اند. لایه بیرونی و لایه درونی از نوعی پلیمر بر پایه پلی اتیلن ساخته شده است که با دو لایه چسب به لایه میانی که از جنس ورق آلومینیوم است متصل میشود. ورق به کار رفته در ساخت این لوله ها از ورود اکسیژن به آن ها و فرسودگی جلوگیری میکند.

 

 

مزایای استفاده از لوله های پنج لایه

 

1-  تحمل حرارت تا حداکثر 90 درجه سانتی گراد

 

2-  عدم نفوذ اکسیژن به داخل لوله و جلوگیری از تغییر رنگ آب

 

3-  مقاومت در برابری بسیاری از مواد شیمیایی مانند اسید ها و بازها

 

4-  افت فشار بسیار کم به علت سطح نرم داخل لوله

 

5-  نصب آسان و سریع

 

6-  ضریب انبساط طولی بسیار کم

 

7-  لوله های پنج لایه دچار زنگ زدگی و خوردگی نمیشوند و امکان رشد جلبک در آن ها وجود ندارد

 

لوله های پنج لایه در جاهایی مثل سیستم های بهداشتی آب سرد و گرم، سیستم های گرمایشی، سیستم های تهویه مطبوع و صنایع پزشکی مانند انتقال گاز های پزشکی و سیستم های دیالیز استفاده میشود.

لوله 16
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 ایزی پایپ 784207pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
2 ایزو پایپ 294108pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
3 جی پایپ 565639pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
4 پایپکس 348230pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
5 ایزی پایپ 782327pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
6 جی پایپ 327075pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
7 پایپکس 593794pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
8 پاور پایپ 771741pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
9 ایزی پایپ 459119pex رنگی200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
10 ایزی پایپ 498457pex_al_pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
11 ایزو پایپ 144556pex_al_pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
12 پایپکس 488959pex_al_pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 20
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 ایزی پایپ 342722pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
14 ایزو پایپ 560839pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
15 جی پایپ 546855pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
16 پایپکس 645812pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
17 ایزی پایپ 526316pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
18 جی پایپ 259902pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
19 پایپکس 371927pex200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
20 پاور پایپ 601366pex100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
21 ایزی پایپ 862199pex رنگی200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
22 ایزی پایپ 516975pex_al_pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
23 ایزو پایپ 832709pex_al_pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
24 پایپکس 849202pex_al_pert200 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 25
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 ایزی پایپ 384847pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
26 ایزو پایپ 283899pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
27 جی پایپ 390002pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
28 پایپکس 848215pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
29 ایزی پایپ 146426pex100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
30 جی پایپ 345955pex100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
31 پایپکس 620675pex100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
32 پاور پایپ 744185pex100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
33 ایزی پایپ 146488pex رنگی100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
34 ایزی پایپ 899192pex_al_pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
35 ایزو پایپ 801564pex_al_pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
36 پایپکس 605971pex_al_pert100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 32
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
37 ایزی پایپ 428485pert75 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
38 ایزو پایپ 227057pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
39 جی پایپ 463229pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
40 پایپکس 985818pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
41 ایزی پایپ 156334pex75 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
42 جی پایپ 233958pex50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
43 پایپکس 199193pex50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
44 پاور پایپ 312884pex50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
45 ایزی پایپ 828081pex رنگی75 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
46 ایزی پایپ 412697pex_al_pert75 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
47 ایزو پایپ 514592pex_al_pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
48 پایپکس 857553pex_al_pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 40
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
49 ایزی پایپ 889077pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
50 ایزی پایپ 974160pex50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
51 جی پایپ 172437pex50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
52 پایپکس 398704pex- تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
53 ایزو پایپ 621964pex_al_pertبر حسب سفارش تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 50
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 ایزی پایپ 632739pert50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
55 ایزی پایپ 712441pex50 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
56 پایپکس 618602pex- تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
57 ایزو پایپ 611889pex_al_pertبر حسب سفارش تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 63
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
58 ایزی پایپ 847781pert24 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
59 ایزی پایپ 754326pex24 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
60 پایپکس 548048pex- تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
61 ایزو پایپ 827556pex_al_pertبر حسب سفارش تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
لوله 75
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
62 پایپکس 254179pex- تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01
لوله 90
# کارخانه کد محصولحالتتعداد(متراژ) تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
63 پایپکس 318680pex- تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:41 صبح - 99/07/01

0