031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

لوله گاز رو کار


لوله های گازی روکار (معمولی یا سبک) بیشتر در گازرسانی روکار منازل مسکونی استفاده می شوند. این لوله ها عموما در سایز های یک دوم تا شش اینچ تولید و عرضه می شوند.

لوله 1
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 لوله و پروفیل سپاهان 50633531 26,460 تومان 0 تومان
 • 08:48 صبح - 99/12/09
2 کچو 68962931 24,400 تومان 0 تومان
 • 08:48 صبح - 99/12/09
3 سپنتا 73418931 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:52 صبح - 99/12/09
4 آذر نبش تبریز 85771531 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:52 صبح - 99/12/09
5 فولاد صنعت صانعی 64894231 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:52 صبح - 99/12/09
لوله 1 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 لوله و پروفیل سپاهان 48094931 و 1/2 26,460 تومان 0 تومان
 • 08:48 صبح - 99/12/09
7 کچو 75264931 و 1/2 24,400 تومان 0 تومان
 • 08:48 صبح - 99/12/09
8 سپنتا 41557531 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:52 صبح - 99/12/09
9 آذر نبش تبریز 5895823 1 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:52 صبح - 99/12/09
10 فولاد صنعت صانعی 7927233 1 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:52 صبح - 99/12/09
{{product.ProductName}}
# کارخانه {{col}} تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
{{index + 1}} {{productItem.ManufactureName}} {{col}} {{productItem.Status}}
 • -
 • {{productItem.LastUpdateDateTime}}

0