031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

لوله گاز رو کار


لوله های گازی روکار (معمولی یا سبک) بیشتر در گازرسانی روکار منازل مسکونی استفاده می شوند. این لوله ها عموما در سایز های یک دوم تا شش اینچ تولید و عرضه می شوند.

لوله 1
# نام کد محصولضخامتقطر کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
1 لوله 1 لوله و پروفیل سپاهان 50633531 لوله و پروفیل سپاهان تماس بگیرید
 • 08:37 صبح - 00/05/10
2 لوله 1 کچو 68962931 کچو تماس بگیرید
 • 08:37 صبح - 00/05/10
3 لوله 1 سپنتا 73418931 سپنتا تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
4 لوله 1 آذر نبش تبریز 85771531 آذر نبش تبریز تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
5 لوله 1 فولاد صنعت صانعی 64894231 فولاد صنعت صانعی تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:37 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:41 صبح - 00/05/10
08:41 صبح - 00/05/10
08:41 صبح - 00/05/10
لوله 1 و 1/2
# نام کد محصولضخامتقطر کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
6 لوله 1 و 1/2 لوله و پروفیل سپاهان 48094931 و 1/2 لوله و پروفیل سپاهان تماس بگیرید
 • 08:37 صبح - 00/05/10
7 لوله 1 و 1/2 کچو 75264931 و 1/2 کچو تماس بگیرید
 • 08:37 صبح - 00/05/10
8 لوله 1 و 1/2 سپنتا 41557531 و 1/2 سپنتا تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
9 لوله 1 و 1/2 آذر نبش تبریز 5895823 1 و 1/2 آذر نبش تبریز تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
10 لوله 1 و 1/2 فولاد صنعت صانعی 7927233 1 و 1/2 فولاد صنعت صانعی تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:37 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:41 صبح - 00/05/10
08:41 صبح - 00/05/10
{{product.ProductName}}
# نام {{col}} کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
{{index + 1}} {{productItem.Name}} {{productItem.ManufactureName}} {{col}} {{productItem.ManufactureName}} {{productItem.Status}}
 • -
 • {{productItem.LastUpdateDateTime}}
{{productItem.Status}}
-
{{productItem.LastUpdateDateTime}}

0