30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله گاز رو کار


لوله های گازی روکار (معمولی یا سبک) بیشتر در گازرسانی روکار منازل مسکونی استفاده می شوند. این لوله ها عموما در سایز های یک دوم تا شش اینچ تولید و عرضه می شوند.

لوله 1
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 لوله و پروفیل سپاهان 50633531 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/09/04
2 کچو 68962931 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/09/04
3 سپنتا 73418931 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/09/04
4 گروه صنعتی یاران 85771531 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/09/04
5 فولاد صنعت صانعی 64894231 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/09/04
لوله 1 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 لوله و پروفیل سپاهان 48094931 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/09/04
7 کچو 75264931 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/09/04
8 سپنتا 41557531 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/09/04
9 گروه صنعتی یاران 5895823 1 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/09/04
10 فولاد صنعت صانعی 7927233 1 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/09/04
{{product.ProductName}}
# کارخانه {{col}} تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
{{index + 1}} {{productItem.ManufactureName}} {{col}} {{productItem.Status}}
 • -
 • {{productItem.LastUpdateDateTime}}

0