صداقت                                                                                                           30 - 100 - 910 - 021

کیفیت                                                                                                                3202 - 031        

رضایتمندی مشتری                                                                                              30 - 100 - 910 - 031

 

استاندارد لوله های پلیمری از نظر تحمل فشار
ﺳﻪ شنبه 12 آذر 1398 بازدید : 431

1-    عدد شجول(Schedule Number): این عدد از رابطه 1000*(P/S) محاسبه می شود که در آن فشار سیستم با  P و تنش مجاز با  S نشان داده می شود که با یک واحد ثابت درفرمول قرار داده می شود.  

2-    نسبت ابعادی استاندارد (SDR): از تقسیم قطر خارجی لوله به ضخامت آن Standard   Dimension  بدست می آید که طبق جدول با همین نام نباید از یک بازه مشخصی کمتر باشد.


3-    رده بندی عددی برای سطح فشار قابل تحمل: فشار قابل تحمل هر لوله با توجه به یک عدد قابل پیش بینی است که بر آن درج می شود که ممکن است کدی چهار رقمی با چند حرف انگلیسی باشد برای مثال برای معمول ترین فشارهای لوله های پلیمری 50  100  125  160  200  315   PSI هستند. رقم اول و دوم این کد به ترتیب نشانه نوع و پایه رزین به کار رفته و آن و رقم سوم و چهارم میزان فشار لازم جهت تست هیدرواستاتیک لوله است که بر 100 تقسیم می شود و برحسب  PSI بیان می شود. برای مثال کد 1120  PVC نشانگر لوله ی پلیدینیل کلراید نوع یک و پایه رزین گرید 1 و با فشار تست هیدرواستاتیک 2000 Psiمعادل 8/13  mpa است.


 

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0