031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

بدون مشتری ماندن خودروهای خارجی در بازار.
یکشنبه 26 بهمن 1399 بازدید : 61

 

به نقل از روزنامه اخبار صنعت : بدون مشتری ماندن خودروهای خارجی در بازار.

 

خودروهای خارجی همچنان بدون مشتری هستند. نائب رئیس دوم اتحادیه ی نمایشگاه داران خودرو با تائید این خبر میگوید : باتوجه به نوسان قیمت ارز خودروهای خارجی گران نشده و تقاضایی برای این خودروها در بازار وجود ندارد.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0