031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

بورس همچنان بر مدار نزول است.
چهارشنبه 6 اسفند 1399 بازدید : 54

 

به نقل از روزنامه اقتصاد ملی : بورس همچنان بر مدار نزول است.

 

روند نزولی بازار ســرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل بورس دیروز هم روندی کاهشــی داشت. به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس دیروز با 2719 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 211 هزار واحد رســید و شاخص کل با معیار هم وزن هم بــا 997 واحد کاهش رقم 435 هزار و 96 واحــد را ثبت کرد. همچنین در این بازار 764 هزار معامله به ارزش 66 هزار و 136 میلیارد ریال انجام شــد. ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، ایران خودرو ، گروه مپنا ، بانک ملت و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با 29 واحد کاهش رقم 17 هزار و 223 واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار 265 هزار معامله به ارزش 46 هزار و421 میلیارد ریال انجام دادند. فولاد هرمزگان جنوب و پلمیر آریاساســول نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان ، سرمایه گذاری سبا تامین ، سنگ آهن گهر زمین ، بانک دی و اعتباری ملل نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      1