031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

تاکید وزارت صمت بر لزوم توسعه اکتشافات ، فقط تا 20 سال سنگ آهن داریم
ﺳﻪ شنبه 5 اسفند 1399 بازدید : 58

 

به نقل از روزنامه جهان صنعت : تاکید وزارت صمت بر لزوم توسعه اکتشافات ، فقط تا 20 سال سنگ آهن داریم .

 

 در حالی که فلات مرکزی ایران سرشار از سنگ آهن است ، شاهد این هستیم که بوروکراسی های اداری و دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی شرایطی را فراهم کرده است که نمی توان از پتانسیل بخش خصوصی در حوزه اکتشاف به درستی بهره گرفت. از این رو ذخایر سنگ آهن کشور به عنوان ماده اولیه تولید فولاد رو به پایان است.

در این خصوص مدت هاست که کارشناسان نسبت به کمبود سنگ آهن و ضرورت تمرکز دولت بر اکتشافات عمقی هشدار می دهند . در این خصوص سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت نیز با تاکید بر اکتشاف اعالم کرد که تا کمتر از ۲۰ سال آینده سنگ آهن داریم . به همین دلیل دولت باید بوروکراسی را برداشته و پهنه ها را به شرکت های توانمند واگذار کند تا به این ترتیب بتوان هدفگذاری برای تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 14۰4 را جامه عمل پوشاند . با اینکه ایران در میان تولیدکنندگان فولاد جایگاه مناسبی دارد اما در راستای هدف 14۰4 برای تحقق 55 میلیون تن هنوز به سرمایه گذاری بالایی در بخش بالادست و زیرساخت ها نیازاست .

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0