031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

نقش نمایشگاه ها در توسعه ی صادرات
دوشنبه 2 تیر 1399 بازدید : 480

 

صنعت نمایشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم دچار تغییرات شده که به رشد و توسعه ی تجارت برای شرکت های گوناگون کمک فراوانی می کند. همچنین با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه ی حمل و نقل، بانکداری، بیمه و سیستم های نوین برای بازبینی کالاها در گمرک در توسعه ی صنعت نمایشگاهی نقش ویژه ای را ایفا کرده است. با توجه به اینکه نمایشگاه ها در توسعه ی صادرات در کشور نقش ویژه ای را اجرا می کنند، اکنون تمرکز بر روی نمایشگاه ها در سطح جهانی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. آلمان، چین، ایالات متحده امروزه بیشترین فعالیت و فضای خود را در زمینه ی برگزاری نمایشگاه ایفا کرده اند. سهم این کشورها در سال جاری بالغ بر 30 درصد بوده است.
سوالی که در نحوه ی برگزاری این نمایشگاه ها مطرح می شود این است که نمایشگاه های بازرگانی بین المللی چه نقشی را در توسعه ی صادرات ایفا می کنند؟
بازاریابی برای کالاهای شرکت کننده، فروش مستقیم کالا به خریداران عمده یا مصرف کننده، معرفی کالاهای ابتکاری یا نوینی در نتیجه ی تجاری سازی یافته های تحقیقاتی تولید شده به بازدید کنندگان، شناسایی رقبای تجاری و آگاهی از ویژگی کالا ها. اهمیت نمایشگاه ها در توسعه ی صادرات به طور کلی بر گسترش روابط اقتصادی با جهان خارج از سده ی نوزدهم در کشور ما شناخته می شود. حضور فعال ایران از زمان قاجار در نمایشگاه های جهانی لندن، پاریس و وین سبب شد تا در شهر تبریز به فرمان میرزا نایب السلطنه ی ایران در زمان فتحعلی شاه برپایی نمایشگاه در ایران نیز رونق بگیرد. به طور کلی نمایشگاه های بازرگانی، بین المللی از دهه ی 70 در تهران برگزار شد. اهمیت این نمایشگاه به گونه ای بود که باعث بسط روابط تجاری با کشورها، ایجاد فرصت های شغلی جدید، دستیابی به فناوری نوین در توسعه ی صادرات شد. امروزه ایران از لحاظ صنعت نمایشگاهی پس از امارات متحده ی عربی دومین مقام را در خاورمیانه دارد.
صنعت نمایشگاهی در کشور ما برای آنکه بتواند نقش ارزنده تری در توسعه ی صاردات، به وِیژه در دوره ی تحریم ها ایفا کند، نیازمند حمایت قاطع دولت و قوه ی مقننه است. در هر صورت شرکت هایی که با برنامه ریزی دقیق در نمایشگاه های بازرگانی، بین المللی شرکت می کنند و کالا های آن ها از کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تری در مقایسه با رقبای تجاری آن ها برخوردار است، شانس بیشتری برای عقد قراردادهای صادراتی دارند.

 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0