031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

نورد سرد فولاد مبارکه
چهارشنبه 27 آذر 1398 بازدید : 518

 

نورد سرد فولد مبارکه از 7 واحد تشکیل شده است:

 


خطوط اسید شویی                                 واحد تمپرمیل
واحد تاندوم میل                                   واحد قلع اندود
واحد نورد سرد دو ورقه ای                     کارگاه غلتک
واحد شستشوی الکترولیتی

 


هدف از نصب خطوط اسید شویی:


اکسید های سطحی روی ورق با عبور از حوضچه های اسید کلریدریک از بین می رود. برای رسیدن به عرض نهایی و رفع عیوب احتمالی موجود در کناره های ورق از کناره بری استفاده می شود. با استفاده از ماشین الکترواستاتیک، سطح ورق را روغن کاری می کنند. با استفاده از دستگاه استرچ لولر شکل ورق اصلاح می شود.

 


عملکرد دستگاه استرچ لولر:

 


پوسته های اکسیدی را می شکند و کارایی اسید شویی را بهبود می بخشد.
عیوب شکلی ورق را اصلاح می کند و کیفیت عملیات بعدی را بهبود می دهد.


در خطوط اسید شویی کلاف ها پس از باز شدن به وسیله ی قرقره های بازکننده وارد حوضچه های اسید از نوع اسیدکلریدریک می شوند و در آنجا برای اکسید زدایی شسته می شوند. این کلاف ها پس از شستشو و خروج حوضچه های اسید با آب شسته شده و با عبور از تونل هوای گرم خشک می شوند و پس از روغن کاری به شکل کلاف در می آیند و در انبار نگهداری می شوند.

 


محصولات اسیدشویی (کلاف ها) به سه بخش تقسیم می شوند:

 


1-ارسال به واحد تاندوم میل
2-ارسال به واحد نورد دو قفسه ای
3-ارسال برای مشتری

 


واحد تاندوم میل:

 


هدف این واحد کاهش ضخامت ورق در درجه حرارت محیط است، در این مرحله پس از باز شدن کلاف در دستگاه کلاف باز کن و عبور از 5 قفسه چهار غلتکی و در اثر کشش فشار زیاد، ضخامت آن کاهش می یابد و در نهایت توسط دستگاه کلاف پیچ به شکل کلاف در می آید.

 


محصولات حاصل از خط نورد سرد با نام کلاف های خام هستند که به سه دسته تقسیم می شوند:

 


کلاف خام جهت واحد بازپخت
کلاف خام جهت خط گالوانیزه
کلاف خام جهت ارسال به مشتری

 


واحد نورد دو قفسه ای:

 


در این واحد هدف کاهش ضخامت ورق در دمای محیط است و کلاف پس از باز شدن در دستگاه کلاف بازکن و در اثر کشش و فشار زیاد کاهش ضخامت پیدا می کند و در نهایت به وسیله ی دستگاه کلاف پیچ به شکل کلاف در می آید.


محصولات این خط به سه قسمت تبدیل می شود:

 


کلاف خام جهت خط قلع اندود 
کلاف خام جهت گالوانیزه و ورق رنگی 
کلاف خام جهت واحد باز پخت و ادامه روند نورد سرد

 


واحد شستشوی الکترولیتی:

 


در این مرحله عملیات شستشوی سطح ورق نورد سرد شده انجام می گردد به این صورت که آلودگی ها و چربی های سطحی ورق طی دو مرحله غوطه وری در محلول قلیایی و شستشوی الکترولیتی برطرف شود و محصول تولیدی پس از شستشو و خنک شدن و کلاف پیچی به واحد بازپخت هیدروژنی منتقل می شود.

 


واحد بازپخت هیدروژنی:

 


در این مرحله کلاف ها پس از طی عملیات حرارتی و خنک کاری نهایی به واحد تمپرمیل منتقل می گردند.

 


واحد تمپرمیل:

 


در این بخش ورق ها برای سخت نمودن سطح ورق و رسیدن به خواص مکانیکی مناسب از کوره های بازپخت عبور داده می شود.

 


اهداف این واحد:

 


کاهش امواج و صاف نمودن ورق
دادن سختی مناسب به ورق
آماده نمودن ورق برای فرآیند قلع اندود جهت به دست آوردن سطوح براق، stone و مات

 

 

واحد قلع اندود:

 


این خط بر اساس روش الکترولیت اسیدی با محلول فرواستان طراحی شده که در این روش ورق پس از عبور از حوضچه های شستشوی الکترولیتی و شسته شدن با آب و عبور از حوضچه اسیدشویی الکترولیتی و طی دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه های محتوی الکترولیت می شود و به روش الکترولیتی هر دو سطح ورق قلع اندود می شود.

 


کارگاه غلتک:

 


در این مرحله سنگ زنی غلتک ها و تیغه های نواحی نورد سرد و واحد تکمیل نورد گرم انجام می شود. در این ارتباط کلیه غلتک ها به کارگاه وارد شده، غلتک ها جهت سنگ زنی روی ماشین سنگ سوار می شود.پس از اتمام سنگ زنی در صورتی که نیاز به ایجاد زبری باشد از طریق دستگاه گریت بلاست این کار انجام می شود. در این کارگاه از ماشین های سنگ زنی پیشرفته برای غلتک ها استفاده می شود و برای ایجاد زبری روی غلتک ها نیز از تکنولوژی EDT استفاده می شود.

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

1