031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

پر کشیدن سرمایه از بورس به بیت کوین.
دوشنبه 4 اسفند 1399 بازدید : 67

 

به نقل از روزنامه آسیا : پر کشیدن سرمایه از بورس به سمت بیت کوین.

 

آمارها نشان مي دهد که از ماه مرداد ١٣٩٩ به بعد که روند رو به رشد شاخص بورس متوقف شد و بسیاری از سهام شرکت ها با صف های فروش روبه رو شدند؛ بخشی از سرمایه ها از بازار سرمایه خارج شده و با صحبت هاي رئیس بانک مرکزي که گفته بود: »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هم با بررسی ارزهاي دیجیتال و این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در حوزه ارزهاي دیجیتال بوده و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است«، مشخص شد که بخشی از این سرمایه ها نیز به بازار ارزهای دیجیتال رفته است . 

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0