30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

شمش

شمش از محصولات نورد فولاد، و از مهمترین کالاها در فرآیند زنجیره تولید محصولات فولادی است که برای تولید محصولات نهایی ازجمله میلگرد، تیرآهن ، مفتول و ... کاربرد دارد.

 

انواع شمش فولادی:
 

1-    شمش بیلت (Billet)
2-    شمش اسلب (Slab)
3-    شمش بلوم (Bloom)

 

شمش بیلت: شمش بیلت یا شمشال از فرآوردهای میانی نورد فولاد می باشد نسبت به شمش طول بیشتری دارد و سطح مقطع کمتر از 230 سانتی متر مربع دارد ، سطح مقطع آن دایره یا مربع با عرض کمتر از 15 سانتی متر می باشد. 

شمش اسلب: شمش اسلب یا تختال برخلاف بیلت و بلوم مستطیل شکل است و معمولا به ضخامت 230 میلی متر و عرض 1.25 متر و طول 12 متری می باشد. اسلب ماده ی اولیه ساخت ورق فولادی می باشد.

شمش بلوم:بلوم یا شمشه شبیه بیلت است ولی با عرض بیش از 15 سانتی متر بعبارتی سطح مقطع کمتر از 230 سانتی متر مربع است. به همین علت است که معمولا بلوم وبیلت در یک دسته قرار می گیرند. شمش بلوم برای ساخت ریل، سپری، ناودانی، قوطی، تیرآهن و ... کاربرد دارد. 
 

شمش ccm sp3
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 شمش یزد 86196متری150*150 7,420 تومان 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
2 شمش مشهد 86856متری125*125 7,420 تومان 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
3 شمش صومعه سرا 86106متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
4 شمش مشهد 86146متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
5 شمش یزد 86176متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
6 شمش یزد 86186متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
7 شمش اصفهان 86266متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
8 شمش بروجرد 86286متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
9 فولاد سیادن ابهر - شمش 86306متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
10 فولاد سمنان 86366متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
11 شمش اصفهان 86386متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
12 شمش آمل 86686متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
13 شمش زنجان 86736متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
14 شمش آمل 86786متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
15 شمش مشهد 868612متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
16 شمش گرمسار 86876متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
17 شمش مشهد 86886متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
18 فولاد سمنان 86916متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
شمش ccm sp4
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 شمش گرمسار 86556متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
20 شمش اصفهان 86796متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
شمش ccm sp5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 شمش ساوه 86536متری150*150 7,520 تومان 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
22 شمش تهران 86896متری150*150 7,520 تومان 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
23 شمش قزوین 58435712 متری150*150 7,520 تومان 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
24 شمش اصفهان 86186212 متری150*150 7,470 تومان 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
25 شمش ساوه 2301606متری125*125 7,470 تومان 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
26 شمش اصفهان 86276متری150*150 7,420 تومان 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
27 شمش یزد 86226متری150*150 7,400 تومان 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
28 شمش اصفهان 65400112 متری120*120 7,400 تومان 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
29 شمش اصفهان 86806متری125*125 7,390 تومان 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
30 شمش مشهد 86826متری125*125 7,390 تومان 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
31 شمش یزد 86216متری125*125 7,380 تومان 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
32 شمش مشهد 86156متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
33 شمش مشهد 86166متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
34 شمش یزد 86206متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
35 شمش خمین 86234متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
36 شمش خمین 86246متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
37 شمش خمین 862512متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:56 صبح - 99/04/11
38 شمش بروجرد 86286متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
39 فولاد سیادن ابهر - شمش 86316متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
40 شمش اشتهارد 86336متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
41 شمش اشتهارد 863412متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
42 فولاد قم 863512متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
43 شمش اشتهارد 86446متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
44 شمش آمل 86486متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
45 شمش رشت 865212متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:55 صبح - 99/04/11
46 شمش گرمسار 86566متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
47 شمش همدان 86586متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
48 شمش اسدآباد 86676متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
49 شمش تبریز 86706متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
50 شمش تبریز 867112متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
51 شمش زنجان 86726متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
52 شمش آمل 86756متری120*120 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
53 شمش آمل 86766متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
54 شمش آمل 86816متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
55 شمش مشهد 868412متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
56 فولاد سمنان 86906متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
شمش دستی sp3
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
57 شمش اصفهان 86612متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
58 شمش تهران 86632متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
59 شمش تبریز 86662متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:54 صبح - 99/04/11
60 فولاد قم 86942متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
61 شمش گرگان 86952متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
62 شمش مازندران 86972متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
63 شمش شاهرود 86992متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
64 شمش آمل 87022متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
65 شمش اصفهان 87032متری150*150 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
66 شمش اصفهان 6783382متری100*100 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
شمش دستی sp5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
67 شمش اصفهان 86962متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
68 شمش مازندران 86982متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11
69 شمش شاهرود 87002متری125*125 تماس بگیرید 0 تومان
 • 08:53 صبح - 99/04/11

0