031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

لوله گاز تو کار


لوله های گازی تو کار (API  یا سنگین) تحت استاندارد بین المللی API 5L و ملی ISIRI 3574  با برند ثبت شده مانیس گاز، جایگزین لوله های مانیسمان گاز، جایگزین لوله های مانیسمان (بدون درز) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است.
لوله API گازی به جهت استحکام بالا و همچنین نوع استاندارد لوله، به عنوان لوله توکار منازل و یا داخل کارخانه ها مورد استفاده قرار میگیرند. قیمت لوله گاز توکار به علت ضخامت بیشتر و توانایی تحمل بار فشار بیشتر از قیمت لوله گاز روکار بیشتر است.

لوله 1
# نام کد محصولضخامتقطر کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
1 لوله 1 کچو 2304553.41 کچو تماس بگیرید
 • 08:37 صبح - 00/05/10
2 لوله 1 لوله و پروفیل سپاهان 4996483.41 لوله و پروفیل سپاهان تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
3 لوله 1 سپنتا 1557433.41 سپنتا تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
4 لوله 1 آذر نبش تبریز 922713 3.41 آذر نبش تبریز تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
5 لوله 1 فولاد صنعت صانعی 5074593.41 فولاد صنعت صانعی تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:37 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:41 صبح - 00/05/10
08:41 صبح - 00/05/10
08:41 صبح - 00/05/10
لوله 1 و 1/2
# نام کد محصولضخامتقطر کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
6 لوله 1 و 1/2 کچو 5288793.4 1 و 1/2 کچو تماس بگیرید
 • 08:37 صبح - 00/05/10
7 لوله 1 و 1/2 لوله و پروفیل سپاهان 4639353.41 و 1/2 لوله و پروفیل سپاهان تماس بگیرید
 • 08:40 صبح - 00/05/10
8 لوله 1 و 1/2 سپنتا 7963123.41 و 1/2 سپنتا تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
9 لوله 1 و 1/2 آذر نبش تبریز 9318373.41 و 1/2 آذر نبش تبریز تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
10 لوله 1 و 1/2 فولاد صنعت صانعی 2883033.41 و 1/2 فولاد صنعت صانعی تماس بگیرید
 • 08:41 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:37 صبح - 00/05/10
تماس بگیرید
08:41 صبح - 00/05/10
08:41 صبح - 00/05/10
{{product.ProductName}}
# نام {{col}} کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
{{index + 1}} {{productItem.Name}} {{productItem.ManufactureName}} {{col}} {{productItem.ManufactureName}} {{productItem.Status}}
 • -
 • {{productItem.LastUpdateDateTime}}
{{productItem.Status}}
-
{{productItem.LastUpdateDateTime}}

0