30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ماسه های ریخته گری

 

ماسه عبارت است از ذرات ریز مواد معدنی که قطر آنها از 0.05 تا 1 میلیمتر تغییر می کند. ماسه های مورد استفاده در انواع مختلف با توجه به ترکیب شیمیایی، درجه دیرگدازی، نحوه توزیع دانه ها و در دسترس بودن به کار گرفته می شوند.


انواع ماسه


ماسه ها انواع مختلفی دارند و بنا به نوع استفاده به صورت های مختلفی درجه بندی می گردند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


انواع ماسه از نظر نحوه یافت و دسترسی در دو دسته ماسه طبیعی و مصنوعی قرار میگیرند.
همچنین انواع ماسه از نظر شکل ظاهری شامل ماسه های گرد، ماسه های شبهه گرد، ماسه های گوشه دار و مخلوطی از هر سه دسته می باشد. 


ماسه از نظر ترکیب شیمیایی شامل :


1-    ماسه سیلیسی ( SiO2 )


سیلیس در دماهای مختلف، ساختارهای متفاوتی دارد که باعث شکست قالب می شود. مزیت ماسه سیلیسی ، وجود معادن زیاد و ارزانی آن است. این ماسه برای ریخته گری قطعات آهن و فولاد و فولاد آلیاژی مناسب نیست و در چدن ریزی معمولاً از ماسه سیلیسی مصنوعی استفاده می شود.


2-    ماسه زیرکنیوم (ZrO2.SiO2)


زیر در طبیعت همراه با سیلیس است. غلظت زیر در ماسه بین 40 تا 50 درصد است. انبساط حرارتی آن از ماسه سیلیسی پایینتر است و برای مواد قالب و آجر و بدنه کوره مناسب است. این ماسه دانسیته ای حدود 2 برابر ماسه سیلیسی دارد. این ماسه دیرگدازی خوبی دارد و برای فلزات با دمای ذوب بالا کاربرد دارد.


3-    ماسه الوینی ( سیلیکات های مضاعف آهن و منیزیم (Mg.Fe) 2SiO2)


دیرگدازی این ماسه از ماسه سیلیسی بالاتر و از ماسه زیرکونی کمتر است و مناسب فولاد ساده و پر کربن و کم آلیاژ است. انبساط حرارتی آن از ماسه سیلیسی کمتر و از ماسه زیرکونی بالاتر است.


4-    ماسه کرومیتی ( FeO.Cr2O3 )


عمدتا بصورت ماسه رویه استفاده میشود. دیرگدازی بالایی دارد و هر چه اکسید کروم آن کمتر باشد بهتر است. اگر با چسب خاک رس ترکیب شود دارای انبساط حرارتی بالاتر از سیلیس و زیر است.


5-    ماسه شاموتی (3Al2O3.SiO2)


این ماسه دیرگدازی مناسبی دارد. هر چه Al2O3 بیشتر باشد، بهتر است. از این ماسه در ریخته گری بصورت آجر و بدنه کوره استفاده می شود. این ماسه برای فولاد آلیاژی و کم کربن مناسب است.
 

0