30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میكروسیلیكا

 

 

میكروسیلیكا یا دوده سیلیسی ماده اي بدون بو،غیر قابل احتراق و در دما و فشار محیط پایدار می باشد. دماي ذوب این ماده 2200 درجه سانتیگراد است این ماده شامل رنگ هاي سفید و خاكستري است. لازم به توضیح است كه در فرآیند تولید فروسیلیسیم به ازاي تولید هر تن فروسیلیسیم در حدود 220 کیلوگرم محصول فرعی میكروسیلیكا بدست می آید.


استفاده از میکروسیلیس در بتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدیدی مورد توجه مهندسین ساختمان قرار گرفته است . استفاده از آن جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن رو به افزایش است. میکروسیلیس یک محصول فرعی از کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید آلیاژهای فروسیلیس می باشد.
میکروسیلیس یک محصول جانبی از کوره‌های قوس الکتریکی القایی در صنایع فلز سیلیس و آلیاژ فرو سیلیس می‌باشد، که در صنعت بتن کاربرد زیادی دارد. کاهش کوارتز به سیلیس در دمای ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد موجب تولید بخارات SiO2  می‌شود. این بخار در منطقه دما پایین به ذرات بسیار ریز کروی متشکل از سیلیس غیر کریستالی (آمورف) اکسیده متراکم می‌شود. 


ترکیبات شیمیایی یک میکروسیلیکا به صورت نمونه در جدول زیر نشان داده شده‌است. 
 

 

 

{{product.ProductName}}
# کارخانه {{col}} تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
{{index + 1}} {{productItem.ManufactureName}} {{col}} {{productItem.Status}}
  • -
  • {{productItem.LastUpdateDateTime}}

0