30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

نبشی


نبشی  مقطعی است که در سازه های مختلف کاربرد دارد و از مهمترین پروفیلهای ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی ها با دو ویژگی اندازه ی بالها و ضخامت معرفی می شوند.

از نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها همچنین در برخی سازه های مربوط به آسانسورها مورد استفاده قرار می گیرد.


نبشی ها به دو روش تولید می شوند:

 

نبشی پرسی: نوعی نبشی است که به صورت یک ورق با طول 6 متر بوده که از وسط عرض ورق خم شده و به شکل نبشی درمی آید.

نبشی فابریک:از ابتدای پروسه ی تولید به شکل نبشی، از خط تولید خارج می شود.

نبشی 30*30
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کبکان 87566متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
نبشی 100*100
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 مگا استیل اشتهارد 7321036متری100*1007 11,020 تومان 0 تومان
 • 03:32 عصر - 99/04/21
3 مگا استیل اشتهارد 8347436متری100*1008 10,920 تومان 0 تومان
 • 03:32 عصر - 99/04/21
4 مگا استیل اشتهارد 4544496متری100*1009 10,740 تومان 0 تومان
 • 03:32 عصر - 99/04/21
5 مگا استیل اشتهارد 84860712متری100*10010 10,740 تومان 0 تومان
 • 03:32 عصر - 99/04/21
6 مگا استیل اشتهارد 1849056متری100*10010 10,720 تومان 0 تومان
 • 03:32 عصر - 99/04/21
7 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 3214006متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
8 فولاد ناب تبریز 33917712متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:48 عصر - 99/04/22
9 فولاد ناب تبریز 45186112متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:48 عصر - 99/04/22
10 فولاد ناب تبریز 8392156متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:48 عصر - 99/04/22
11 فولاد ناب تبریز 70038812متری100*1008 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:48 عصر - 99/04/22
12 فولاد ناب تبریز 5893446متری100*1008 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:48 عصر - 99/04/22
13 فولاد ناب تبریز 4924386متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
14 آریان فولاد 66285712متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
15 آریان فولاد 3479126متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
16 گروه فولادی البرز غرب 7687756متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
17 پروفیل فولادی اصفهان 1072516متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
18 پروفیل فولادی اصفهان 58801512متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
19 مگا استیل اشتهارد 79024012متری100*1009 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
20 مگا استیل اشتهارد 91566612متری100*1008 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
21 مگا استیل اشتهارد 26361212متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
22 فولاد نصر آذربایجان 6209096متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
23 مگا استیل اشتهارد 87576متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
24 سپهر ایرانیان 8531026 متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:40 عصر - 99/04/22
نبشی 120*120
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 مگا استیل اشتهارد 19603012متری120*12012 10,740 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/21
26 آریان فولاد 60056712متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
27 آریان فولاد 5992666متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
28 پروفیل فولادی اصفهان 2737136متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
29 پروفیل فولادی اصفهان 72763212متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
30 پروفیل فولادی اصفهان 1283716متری120*1208 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
31 پروفیل فولادی اصفهان 12208412متری120*1208 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
32 گروه فولادی البرز غرب 13870912متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
33 گروه فولادی البرز غرب 3474636متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
34 مگا استیل اشتهارد 85896متری120*1206 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
نبشی 130*130
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 پروفیل فولادی اصفهان 33543812متری130*13010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
36 آریان فولاد 72024712متری130*13013 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
نبشی 150*150
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
37 پروفیل فولادی اصفهان 58043312متری150*15015 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
38 آریان فولاد 18289112متری150*15015 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
نبشی 25*25
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 فولاد کوهپایه 87416متری25*252 11,120 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/21
نبشی 30*30
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 سپهر ایرانیان 6931776 متری 30*303 11,140 تومان 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
41 سپهر ایرانیان 3162686 متری 30*302.5 11,140 تومان 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
42 سپهر ایرانیان 5364476 متری30*302 11,140 تومان 0 تومان
 • 03:40 عصر - 99/04/22
43 گروه صنعتی شکفته 632676-30*302 10,950 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
44 فولاد نستا 9886066متری30*302.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
45 فولاد نستا 77886متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
46 فولاد کوهپایه 3725876متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
47 فولاد کبکان 64395012متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
48 فولاد کبکان 4582856متری30*302.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
49 فولاد ناب تبریز 1959096 متری30*304 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
50 فولاد ناب تبریز 1090756 متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
نبشی 38*38
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
51 فولاد ناب تبریز 3660916 متری38*384 11,620 تومان 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
52 فولاد ناب تبریز 4799946 متری38*383 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
نبشی 40*40
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
53 آذرنبش تبریز 9536946متری40*403 11,370 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
54 سپهر ایرانیان 2949746 متری40*403 11,140 تومان 0 تومان
 • 03:40 عصر - 99/04/22
55 آذرنبش تبریز 7884036متری40*404 11,020 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
56 فولاد نستا 1270906متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
57 فولاد نستا 6084966متری40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
58 فولاد منظومه 6901876متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
59 فولاد ناب تبریز 8261676متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
60 صنعت بناب 9285806متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
61 قیدار ابهر 54653812متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
62 قیدار ابهر 6531206متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
63 فولاد کوهپایه 2991216متری40*402 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
64 فولاد کوهپایه 9700246متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
65 فولاد جاوید 7360146متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
66 فولاد اتحاد 4448896متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
67 مگا استیل اشتهارد 1636536متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
68 آریان فولاد 5016236متری40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
69 آریان فولاد 6345446متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
70 آریان فولاد 5162876متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
71 فولاد کبکان 5768366متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
72 فولاد کبکان 4553786متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
73 فولاد ناب تبریز 7603036 متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
74 فولاد ناب تبریز 2441696 متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
75 فولاد ناب تبریز 1694326 متری40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
76 گروه صنعتی شکفته 911773-40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
77 گروه صنعتی شکفته 445066-40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
نبشی 45*45
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
78 فولاد ناب تبریز 84941812 متری45*455 11,620 تومان 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
79 فولاد ناب تبریز 3123556 متری45*455 11,520 تومان 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
نبشی 50*50
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
80 فولاد ناب تبریز 2491276متری50*504 11,820 تومان 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
81 سپهر ایرانیان 5582876 متری50*503 11,140 تومان 0 تومان
 • 03:40 عصر - 99/04/22
82 فولاد ناب تبریز 4381526متری 50*503 10,920 تومان 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
83 گروه صنعتی شکفته 778669-50*504 10,850 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
84 آذرنبش تبریز 6814356متری50*503 10,820 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
85 آذرنبش تبریز 4900276متری50*504 10,720 تومان 0 تومان
 • 03:51 عصر - 99/04/22
86 آذرنبش تبریز 7603776متری50*505 10,720 تومان 0 تومان
 • 03:51 عصر - 99/04/22
87 فولاد ناب تبریز 4737976متری50*505 10,720 تومان 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
88 فولاد منظومه 3953976متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
89 گروه صنعتی شکفته 2739616متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
90 گروه صنعتی شکفته 1589546متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
91 فولاد نستا 6891696متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
92 فولاد نستا 3989196متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
93 فولاد منظومه 4589906متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
94 صنعت بناب 1429416متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
95 صنعت بناب 4245466متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
96 صنعت بناب 1636746متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
97 جهان فلز 7164506متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
98 فولاد کبکان 9874106متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
99 فولاد کبکان 9562056متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
100 آریان فولاد 4008326متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
101 آریان فولاد 7377626متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
102 فولاد جاوید 85536متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
103 فولاد اتحاد 7640086متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
104 مگا استیل اشتهارد 7053916متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
105 فولاد ناب تبریز 92668312متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:41 عصر - 99/04/22
106 فولاد ناب تبریز 76006212متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
107 فولاد ناب تبریز 22296212متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
نبشی 60*60
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
108 فولاد ناب تبریز 3534486 متری60*603 11,420 تومان 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
109 سپهر ایرانیان 5278436 متری60*605 11,140 تومان 0 تومان
 • 03:40 عصر - 99/04/22
110 گروه صنعتی شکفته 8940206متری60*605 10,850 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
111 فولاد ناب تبریز 9437066متری60*604 10,820 تومان 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
112 آذرنبش تبریز 1249296متری60*605 10,770 تومان 0 تومان
 • 03:51 عصر - 99/04/22
113 گروه صنعتی شکفته 8841526متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
114 فولاد منظومه 5716466متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
115 جهان فلز 6511926متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
116 صنعت بناب 2928996متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
117 فولاد ناب تبریز 67755912متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
118 فولاد ناب تبریز 7286976متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
119 فولاد ناب تبریز 48910712متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
120 فولاد ناب تبریز 9535046متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
121 فولاد ناب تبریز 92885212متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
122 آذر گداز 59893312متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
123 آذر گداز 5235956متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
124 آذر گداز 67874712متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
125 آذر گداز 6789216متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
126 آذر گداز 75645312متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
127 آذر گداز 6682916متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
128 فولاد کبکان 8056846متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
129 فولاد جاوید 4109896متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
130 فولاد اتحاد 9701016متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
131 مگا استیل اشتهارد 1333356متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
132 مگا استیل اشتهارد 731171 12متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
133 آریان فولاد 1468356متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
134 آریان فولاد 1538026متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
135 گروه صنعتی شکفته 398027-60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
نبشی 63*63
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
136 فولاد ناب تبریز 37546412 متری63*635 11,520 تومان 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
137 فولاد ناب تبریز 5255796 متری63*635 11,420 تومان 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
138 فولاد ناب تبریز 8270326 متری63*634 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
139 فولاد ناب تبریز 10387912 متری 63*634 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:42 عصر - 99/04/22
نبشی 65*65
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
140 آذر گداز 87426متری65*655 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
141 آذر گداز 87436متری65*656 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
142 آذر گداز 874412متری65*655 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
143 آذر گداز 874512متری65*656 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
نبشی 70*70
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
144 فولاد ناب تبریز 87386متری70*707 11,320 تومان 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
145 فولاد نصر آذربایجان 87266متری70*704 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
146 فولاد نصر آذربایجان 87276متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
147 آذر گداز 87286متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
148 آذر گداز 87296متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
149 آذر گداز 87306متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
150 آذر گداز 873112متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
151 آذر گداز 873212متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
152 آذر گداز 873312متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
153 آریان فولاد 87346متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
154 آریان فولاد 87356متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
155 آریان فولاد 87366متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
156 فولاد ناب تبریز 87366متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
157 فولاد ناب تبریز 87376متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
158 فولاد ناب تبریز 873812متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
159 فولاد ناب تبریز 873912متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
160 فولاد ناب تبریز 874012متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
161 فولاد ناب تبریز 7899756 متری70*704 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
نبشی 75*75
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
162 آذر گداز 87476متری75*755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
163 آذر گداز 87496متری75*756 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
164 آذر گداز 87506متری75*757 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
165 آذر گداز 875112متری75*755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
166 آذر گداز 875212متری75*756 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
167 آذر گداز 875312متری75*757 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
168 فولاد ناب تبریز 9619896 مترینبشی 75*755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
169 فولاد ناب تبریز 4301036 متری75*756 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
170 فولاد ناب تبریز 90208712 متری 75*756 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
171 فولاد ناب تبریز 89292212 متری 75*755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
نبشی 80*80
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
172 گروه صنعتی شکفته 881568-80*807 10,850 تومان 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22
173 مگا استیل اشتهارد 17690912متری80*808 10,740 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/21
174 مگا استیل اشتهارد 4303366متری80*807 10,640 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/21
175 مگا استیل اشتهارد 8517466متری80*808 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/21
176 فولاد منظومه 8878326متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
177 قیدار ابهر 59203212متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
178 قیدار ابهر 4868766متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
179 آذر گداز 55713112متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
180 آذر گداز 8016746متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
181 آذر گداز 22268912متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
182 آذر گداز 1638226متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
183 فولاد کبکان 1893406متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
184 فولاد قم 1975566متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
185 آذر گداز 2163746متری80*806 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
186 آذر گداز 30990912متری80*806 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:53 عصر - 99/04/22
187 پروفیل فولادی اصفهان 85416متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
188 پروفیل فولادی اصفهان 85426متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
189 پروفیل فولادی اصفهان 47811312متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
190 فولاد اتحاد 5559236متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
191 آریان فولاد 36932312متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
192 آریان فولاد 6582436متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:54 عصر - 99/04/22
193 سپهر ایرانیان 7630136 متری 80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:40 عصر - 99/04/22
194 فولاد ناب تبریز 9846326 متری80*806 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
195 فولاد ناب تبریز 6569936 متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
196 فولاد ناب تبریز 6261806 متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
197 فولاد ناب تبریز 84181212 متری 80*806 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
198 فولاد ناب تبریز 73533912 متری 80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:43 عصر - 99/04/22
نبشی 90*90
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
199 گروه صنعتی شکفته 469496-90*9010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:50 عصر - 99/04/22

0