30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ورق

ورق

 

ورق های فولادی  درصد عمده ای از تولیدات محصولات فولادی را به خود اختصاص می دهند. این محصولات بسته به مواد تشکیل دهنده در قسمتهای مختلفی از صنعت و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق های فولادی دارای مشخصه های فیزیکی و ساختارهای خاصی هستند که بسته به آنها در بخش های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

0