30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

گریتینگ

گریتینگ  نوعی شبکه ی فولادی یا فایبرگلاس است که با داشتن خواصی مانند مقاومت بالا، امکان عبور نور و هوا، زیبایی ظاهری و قیمت کمتر در مقایسه با گزینه های مشابه به عنوان یکی از پرکاربردترین انتخاب ها برای پوشش کف (walk way) و پله ی کارخانه ها و ساختمان های شهری به کار می رود.


گریتینگ یا همان صفحات مشبک فلزی توسط تسمه یا میلگرد تولید می شود. به عنوان مثال گریتینگ تسمه در تسمه، گریتینگ تسمه در میلگرد، گریتینگ تسمه در چهارپهلوی تابیده شده. که در میان آن ها گریتینگ تسمه در میلگرد به علت وزن کمتر نسبت به مقاومت یکسان گریتینگ تسمه در تسمه و نیز سرعت بالاتر فرآیند تولید آن بیشترین کاربرد را دارد. گریتینگ حاصل اتصال و برخورد تسمه های باربر و رابط به صورت شبکه ای در یکدیگر می باشد.

 

انواع محصولات گریتینگ:

 

گریتینگ آلومینیوم
گریتینگ فلزی
گریتینگ گالوانیزه
گریتینگ الکتروفورج
گریتینگ فایبرگلاس
گریتینگ استنلس استیل
گریتینگ مضرس
گریتینگ آلومینیوم
پله فلزی
بست گریتینگ
بست استیل گریتینگ

گریتینگ فلزی
# کارخانه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 گریتینگ پرشین (نیکوفن پرشین) تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
2 گریتینگ پرشین (نیکوفن پرشین) تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
3 گریتینگ پرشین (نیکوفن پرشین) تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
4 گریتینگ پرشین (نیکوفن پرشین) تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
5 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
6 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
7 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
8 شرکت قطعه سازان فلات تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
9 شرکت قطعه سازان فلات تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
10 شرکت قطعه سازان فلات تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
11 دژ آهن پارسه تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
12 دژ آهن پارسه تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
13 دژ آهن پارسه تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
14 دژ آهن پارسه تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
15 شرکت رهبان فاخر ساعی تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
16 شرکت رهبان فاخر ساعی تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
گریتینگ گالوانیزه
# کارخانه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 ام پیکو (مشبک پردازان) تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
18 آژینه صنعت اراک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
19 آژینه صنعت اراک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
20 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
21 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
22 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
23 پارس مشبک پردیس تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
24 شرکت قطعه سازان فلات تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
25 شرکت قطعه سازان فلات تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
26 شرکت قطعه سازان فلات تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
27 شرکت رهبان فاخر ساعی تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
28 شرکت رهبان فاخر ساعی تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
29 شرکت رهبان فاخر ساعی تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06

0