30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

گندله

 

 

گندله همان گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت میشود.

یکی از شایع ترین روش های گندله سازی در تمامی کارخانجات به روش دیسک گندله سازی است. در این روش مواد خام روی سطح دیسک پخته میشود و همزمان با حفظ رطوبت دستگاه، عمل گندله سازی صورت میگیرد. در پایان مرحله پخت برای سرد کردن گندله داغ باید به صورتی انجام شود که ترک هایی در آن ایجاد نشود.

آنالیز گندله
گندله
# کارخانه کد محصول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 زرند کرمان 929231 2,000 تومان 0 تومان
  • 11:43 صبح - 99/07/01
2 توسعه گل گهر 8506 تماس بگیرید 0 تومان
  • 10:38 صبح - 99/07/01
گندله
# کارخانه کد محصول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد بوتیای ایرانیان 803052 2,000 تومان 0 تومان
  • 11:43 صبح - 99/07/01

0