30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

آیا آهن در زمین بوجود آمده است؟
شنبه 11 خرداد 1398 بازدید : 503


این گونه تصور می شود که زمانی زمین قسمتی از خورشید بوده است و بعد از آن جدا شده، بنابراین دانشمندان فکر می کردند که آهن در خورشید تشکیل شده اما غلط بودن این تفکر به اثبات رسید زیرا دمای سطح خورشید 6000 درجه سلسیوس است و دمای هسته ی آن بین 15 تا 16 میلیون درجه سلسیوس است که با این دما آهن نمی تواند شکل بگیرد. کل دمای منظومه شمسی به اندازه ای نیست که آهن را بوجود بیاورد. خورشید فقط یک توپ پر از گاز است که هرگز دارای آهن نمی باشد. آهن برای به وجودآمدن به دمای 600 میلیون درجه نیاز دارد. دانشمندان می گویند که چنین درجه حرارتی فقط در ستاره هایی پیدا می شود که جرمشان سه برابر خورشید است. در این ستارگان جوش هسته ای با تبدیل هیدروزن به هلیوم شروع می شود و این جوش تا زمانی که آهن تشکیل شود ادامه می یابد و آهن نمی تواند به عنصر سنگین تر تبدیل شود زیرا بیشترین دمای انقیاد را دارد. اتم های آهن برای تشکیل نیاز به انرژی دارند.
بنابراین تعادل داخل ستاره به هم می خورد و ستاره به یک ابرنواختر تبدیل می شود و شهاب هایی که دارای آهن و دیگر فلزات هستند به وجود می آیند و با زمین و دیگر سیارات برخورد می کنند . بنابراین آهن از یک محلی دیگر به زمین آمده است. سپس زمین در اثر برخورد شهاب های دارای آهن دارای گردوغبار زیادی شد و شهاب ها با سرعت زیادی که داشتند به طرف مرکز زمین رفتند . خداوند در آیه ی 25 سوره حدید از لطفی که به ما با فرستادن آهن داشته سخن می گوید . در حالی که عناصر دیگری هم برای ما فرستاده است. سوال این است: چرا فقط به آهن اشاره کرده است؟
در بین تمامی فلزات هیچ فلزی به اندازه ی آهن برای حیات مهم نیست . تجمع آهن در مرکز ستاره،باعث انفجار و ایجاد یک ابرنواختر می شود و در نتیجه اتم های مهمی را برای زندگی در کیهان پراکنده می سازد. جاذبه باعث کشیده شدن اتم های آهن به سمت مرکز زمین شده و گرمایش مرکز زمین را عامل گردیده است و باعث تفاوت در ترکیب شیمیایی زمین گردیده و به دنبال آن گازهایی به طرف جو زمین متصاعد شده و در نتیجه باعث به وجود آمدن آب روی زمین شده است. آهن مذاب مرکز زمین مانند یک محرک بزرگ برای میدان مغناطیسی زمین عمل کرده و باعث به وجود آمدن نوارهای تشعشعی ون آلن (Van Allen radiation belts) شده است. خود این کمربندها به عنوان سپری در مقابل تشعشعات پرانرژی و مخرب کیهانی هستند و لایه ی اوزن را در برابر این ها محافظت می کند . 

بدون وجود اتم آهن هیچ گونه زندگی برپایه ی کربن در کیهان به وجود نمی آید. همچنین هیچ گونه ابرنواختری به وجود نمی آید و گرمایش زمین حاصل نمی شود و آب های زمینی به جو زمین به وجود نمی آمدند. بدون وجود این عنصر حیاتی، میدان مغناطیسی زمین به وجود نمی آمد و کمربند ون آلن تشکیل نمی شد، لایه ی اوزنی نداشتیم، هموگلوبین خون به وجود نمی آمد و هیچ متابولیسم اکسایشی ایجاد نمی شد . 

همکاری و رابطه ی نزدیک بین آهن و حیات ،بین رنگ قرمز خون و مردن ستارگان دور، رابطه ی فلز را با زیست شناسی آشکار می سازد . 

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0