031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

تشدید بحران کمبود خریدار برای خودروهای نو .
چهارشنبه 6 اسفند 1399 بازدید : 57

 

به نقل از روزنامه اخبار صنعت : تشدید بحران کمبود خریدار برای خودروهای نو . 

 

کارشناسان بر این باورند که بازار خودرو روزهاي آرامي را سپري مي کند. تا آنجا که هر روز خلوت تر از روز قبل مي شود و این امر دلیلي ندارد جز افزایش عرضه و کاهش تقاضا به امید افت بیش تر قیمت ها.

بازار خودروهاي داخلي در روزهاي پایاني سال به دلیل نبود مشتري و خریدار واقعي، هر روز شرایط بحراني تري را نسبت به روز گذشته تجربه مي کند و این درحالي است که در بازار شب عید امسال، به دلیل بالا بودن قیمت ها تا اینجاي کار در همین بازار خراب نیز از خودروهاي کارکرده نسبت به خودروهاي صفرکیلومتر استقبال بیش تر و بهتري شده است.

بازار خودرو این روزها بیش تر از هر زمان دیگري چشم به قیمت ارز دوخته و همگام با نوسانات آن، شاهد تغییر در نرخ خودروها نیز هستیم. هرچند که به گفته فعالان این بازار درحال حاضر شرایط با ثبات تري را نسبت به ماه هاي گذشته تجربه مي کنیم، اما پیش بیني مي شود به همراه تغییر و تحولات سیاسي در ماه هاي آینده، این بازار نیز با تحولاتی مواجه شود . 

بدون شک یکي از اصلي ترین دلایل افزایش قیمت خودرو، صعود نرخ ارز است؛ چراکه با افزایش قیمت ها، بازار دچار التهاب و تقاضاي کاذب شده و این روند به صعود بیش تر قیمت ها و تورم افسارگسیخته دامن مي زند و از سوي دیگر بازار را وارد رکود مي کند؛ چرا که دلالان به امید گراني بیش تر از فروش خودرو سرباز مي زنند و این به خودي خود به کاهش عرضه مي انجامد.
 

 

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0