031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

تولید آهن اسفنجی از مرز 15.5 میلیون تن گذشت
چهارشنبه 30 مهر 1399 بازدید : 182

برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ، میزان تولید آهن اسفنجی در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تن بود.

 

براساس طرح جامع فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ سند چشم‌انداز ظرفیت آهن اسفنجی رقم ۴۵ میلیون تن مورد انتظار است ، ضمن اینکه ظرفیت فولاد سازی رقم ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است.

 بر اساس آمارها در سال ۹۷ ظرفیت اسمی واحد های  تولید کننده آهن اسفنجی برابر با ۳۲.۶ میلیون تن ثبت شد ، درحالی که میزان تولید برابر با ۲۶.۳ میلیون تن بود.

کاهش صادرات در پنج ماهه

بررسی آمار پنج ماهه صادرات آهن اسفنجی امسال نشان از کاهش نسبت به مدت مشابه دارد که کارشناسان عامل آن را رشد تولید در واحد های فولاد سازی و جهش به سمت تحقق سند چشم انداز ارزیابی می شود.

میزان صادرات آهن اسفنجی در دوره فروردین لغایت مرداد امسال رقم ۱۶۹ هزار تن را نشان می دهد که در مقایسه با ۵۲۶ هزار تن عملکرد مدت مشابه در سال ۹۸ کاهش ۶۸ درصدی را ثبت کرد.

کارنامه پارسال صادرات با رشد همراه بود ، برابر داده های انجمن یاد شده ، مجموع صادرات آهن اسفنجی در سال گذشته به رقم ۹۴۲ هزار تن رسید و در مقایسه با رقم ۵۳۳ هزار تن صادرات سال ۹۷ رشد ۷۷ درصدی را ثبت کرد.

رشد ۶ درصد تولید در ۱۲ ماه  آمار ۱۲ ماهه پارسال میزان تولید آهن اسفنجی را ۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن نشان می دهد که نسبت به رقم ۲۶ میلیون و ۳۵۹ هزار تن عملکرد سال ۹۷ رشد ۶ درصدی را ثبت کرد.

روند فعال سازی کارخانه های فولاد سازی استانی که در نیمه دوم سال ۹۲ با فعالیت دولت یازدهم کلید خورد ، سبب رشد تولید آهن اسفنجی در کشور شد.

افزایش مصرف ظاهری آهن اسفنجی

برپایه آمار انجمن مزبور ، مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال گذشته بالغ بر ۲۶ میلیون و ۹۶۵ هزارتن شد که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیون و ۹۶۵ هزار تن عملکرد سال ۹۷ افزایش چهار درصدی داشت.

 تولید شمش فولادی ( میانی) در نیمه نخست امسال به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن رسید که در مقایسه با ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار تن مربوط به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0