031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

دخالت در مجلس کار بورس نیست.
دوشنبه 27 بهمن 1399 بازدید : 73

 

به نقل از روزنامه اقتصاد پویا : دخالت در بورس کار مجلس نیست.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : وظیفه ی مجلس قانون گذاری است و مجلس نمیتواند در بورس دخالت کند . وی ادامه داد : ما در مجلس هرکاری که بتوانیم انجام میدهیم تا وضعیت بازار سرمایه و بورس به ثبات برسد و مردم نگران سرمایه های خودشان نباشند.

Bayat ghazal

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0