031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

رانت 1400 میلیاردی فولادی ها
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 بازدید : 16

 

به نقل از روزنامه اسکناس : رانت 1400 میلیاردی فولادی ها

 

رضوی  نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران بیان کرد: مافیای صنعت فولاد بدون توجه به از بین رفتن واحد های خصوصی و همچنین اشتغال در این زمینه از رانت خود دست برنمی دارند و به راه خود ادامه میدهند .

به گزارش اسکناس و به نقل از آهن پرایس ، این روزها با افزایش قیمت ها در بازار فولاد و از سوی دیگر ریزش قیمت دلار مواجه هستیم. از این رو رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در این رابطه بیان کرد: مافیای صنعت فولاد بدون توجه به از بین رفتن واحد های خصوصی و همچنین اشتغال در این زمینه از رانت خود دست برنمی دارند و به راه خود ادامه می دهند.  

وی در ادامه با اشاره به اینكه ماهانه 1400 میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع می شود ، گفت : تولیدکنندگان فولادی ماهانه 1400 میلیارد تومان رانت ایجاد می کنند اما باز هم نوردکاران و تولیدکنندگان ، محصولات نهایی را متهم می کنند که در کل هزینه مواد اولیه برای فولاد سازان 40 درصد است که باقی مانده آن برای فولاد سازان  سود است ولی در بخش دیگر نوردکاران 92 درصد را برای مواد اولیه هزینه می کنند و با 8 درصد الباقی واضح است  که نمیتوان رانت ایجاد کرد و قیمت ها را افزایش داد.

رضوی نیک ذکر کرد: در عرضه برخی مقاطع در بورس کالا شاهد بودیم که فولادی ها با عرضه کم مواد اولیه سبب کاهش تولید در سایر واحد های تولیدی پایین دست خود شده اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه ها از سوی فولاد سازان نداشته است.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0