031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

رشد تولید فولاد، شمش آلومینیوم و سیمان
یکشنبه 5 مرداد 1399 بازدید : 330

 

وزات صنعت، معدن و تجارت آمار تولید شمش فولادی، آلومینا و سیمان در دوماهه ابتدایی امسال را منتشر کرد که گویای افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
براساس این آمار، عملکرد دوماهه ابتدایی امسال در زمینه ی تولید شمش فولادی در مقایسه با سال گذشته افزایش 7.5 درصدی را به ثبت رساند، شمش آلومینیوم نیز 43.3 درصد، پودر آلومینا 7.2 درصد و سیمان نیز 6 درصد رشد دارد.
 

رشد ۷.۵ درصدی شمش فولادی
آمارهای مورد بررسی نشان دهنده آن است که در فروردین ماه امسال تولید شمش فولادی به دو میلیون و 195.6 هزار تن رسید، ولی در اردیبهشت ماه با رقم دو میلیون و 348.8 هزار تن، افزایش هفت درصدی را به ثبت رساند.
 ضمن اینکه تولید دو ماهه نخست امسال تولید شمش فولادی رقم چهار میلیون و ۵۴۴.۵ هزار تن را ثبت کرد و در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ افزایش بازدهی ۷.۵ درصدی داشت.
 

افزایش ۴۳.۴ درصدی تولید شمش آلومینیوم
 تولید شمش آالومینیوم در فروردین ماه امسال رقم ۳۱.۷ هزار تن را نشان داد و نسبت به اردیبهشت که به رقم ۳۰.۷ هزار تن رسید، کاهش ۳.۳ درصدی را ثبت کرد، اما آمار دو ماهه امسال تولید شمش به میزان ۶۲.۴ هزار تن را نشان می‌دهد و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که ۴۳.۵ هزار تن بود، رشد بازدهی به میزان ۴۳.۴ درصد را به ثبت رساند.
 آمار تولید شمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۷ منحصر به سه واحد ایرالکو ( اراک)، هرمزال و المهدی ( بندرعباس ) بود، اما از سال گذشته با افتتاح واحد شمش ۴۰ هزار تنی آلومینای ایران ( خراسان شمالی) و آلومینیوم جنوب به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در فاز نخست ( لامرد - فارس) روند رو به افزایش شکل گرفت.
 

رشد تولید آلومینا
 تولید پودر آلومینا در فروردین ماهه ۹۹ برابر با رقم ۲۰.۹ هزار تن بود و در مقایسه با رقم ۲۰.۸ هزار تن عملکرد اردیبهشت امسال ۰.۵ درصد کاهش داشت، اما عملکرد دو ماهه امسال رقم ۴۱.۷ هزار تن را ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که ۳۸.۹ هزار تن بود، ۷.۲ درصد رشد دارد.
 تولید پودر آلومینا در تنها واحد فعال کشور در جاجرم خراسان شمالی انجام می‌شود.
 

سیمان با رشد ۶ درصدی تولید
 سیمان تولیدی در فروردین امسال به رقم سه میلیون و ۶۹۳.۶ هزار تن رسید و در اردیبهشت ماه با افزایش بازدهی ۶۹.۸ درصدی رقم ۶ میلیون و ۲۷۱.۴ هزار تن را ثبت کرد و در عین حال عملکرد دو ماهه سال ۹۹ رقم ۹ میلیون و ۹۶۵ هزار تن را نشان داد ونسبت به میزان ۹ میلیون و ۴۰۲.۶ هزار تن دو ماهه ۹۸ افزایش ۶ درصدی یافت.
 

رشد ۳۱.۱ درصدی تولیدات فولادی
در فروردین ماه امسال تولیدات فولادی (مقاطع طویل و تخت) به یک میلیون و 547.5 هزار تن رسید و در اردیبهشت ماه میزان تولید دو میلیون و 29.3 هزار تن بود که نشان دهنده ی افزایش 31.1 درصدی است، ضمن اینکه در دو ماهه امسال تولیدات فولادی به رقم سه میلیون و 576.8 هزار تن رسید که در مقایسه با دو ماهه سال گذشته که سه میلیون و 582.2 هزار تن بود، 0.2 درصد کاهش داشت.
 

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0