031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

هر خودرو 22 میلیون تومان هزینه فولاد دارد
شنبه 4 بهمن 1399 بازدید : 122

 

 

به نقل از روزنامه ی روزگار :  هر خودرو 22 میلیون تومان هزینه فولاد دارد.

مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمــت درباره تاثیر قیمت فولاد محصولات صنعتــی اظهار کرد : فولاد را می توان به دو بخش بیلت و اســلب تقســیم بندی کرد . بیلت هــا عموما به میلگرد، کالف و تیر آهن تبدیل می شــود کــه عمدتا کاربرد عمرانی دارد ، اما اســلب ها به ورق گرم ، ورق ســرد و در نهایت به ورق های گالوانیزه و رنگی تبدیل می شود که عمده مصرف آن ها به بخش های صنعتی مربوط می شــود.او ادامه داد : عمده ورق های گرم در صنایع لوله و پروفیل مورد استفاده قرار می گیرید ورق های سرد هم در خودرو ســازی ، قطعه سازی ، بشکه سازی و صنعــت لوازم خانگی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد .

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0