031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

پروفیل آهن تیرهای مرکب
دوشنبه 22 مهر 1398 بازدید : 702


موارد کاربرد تیرهای مرکب:
- زمانی که بار سقف سنگین و یا طول دهانه ی تیر زیاد است.
- استفاده از پروفیل های موجود در بازار مقرون به صرفه نباشد.
- پروفیل نورد شده ی مناسب در بازار موجود نباشد.
- در صورتی که استفاده از تیرهای لانه زنبوری به دلیل ضعیف بودن مقطع آنها 
   در مقابل نیروهای برشی وجود نداشته باشد.  
شیوه ی ساخت و تولید تیرهای مرکب
الف: تقویت تیر نورد شده با ورق بال
ب: تقویت تیر نورد شده با ورق جان
ج: تیر ورق
الف - تقویت تیر نورد شده با ورق بال :این تیر مرکب،از اتصال صفحاتی به بال 
        پروفیل های رایج ساخته می شود. در استفاده از ورق های تقویت بال نیم
        رخ های تک یا دوبل به نکات زیر باید توجه شود: 
- ضخامت ورق تقویتی محدودیتی ندارد.
- ابعاد ورق با توجه به محاسبات فنی مشخص می شود.
- ورق تقویتی از هر دوطرف و در قسمت عرض نیز جوش داده می شود.
- ضخامت جوش 75 درصد ضخامت ورق باشد و جوشکاری مطابق نقشه ی اجرایی انجام شود.
- ورق های تقویتی به صورت کامل با بال ها متصل باشند.
افزون بر این سایر نیم رخ ها مانند تیرهای لانه زنبوری،ناودانی و ... را می توان به صورت تک یا دوبل به همراه ورق تقویتی بال به عنوان تیرمرکب استفاده کرد.
ب - تقویت تیر نورد شده با ورق جان:
در این روش تیرآهن نورد شده ،از وسط جان برش داده می شود و از اتصال ورق مناسب به دو قسمت بریده شده ارتفاع تیرآهن افزایش می یابد.این روش درمورد پروفیل های سایز 20 به بالا از نظر اقتصادی به صرفه است.
ج – تیر ورق:
این نوع تیرها از ورق های جدا از هم که ابعاد آنها از طریق محاسبات فنی تعیین شده،ساخته می شوند.تیر ورق،حداقل از دو ورق بال و یک ورق جان تشکیل می شود.
 

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0