031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

70 میلیارد دلار سرمایه در بورس آب شد.
یکشنبه 3 اسفند 1399 بازدید : 53

 

به نقل از روزنامه امروز : 70 میلیارد دلار سرمایه در بورس آب شد.

 

طراح طــرح تفحص ازســازمان بورس اعلام کرد کــه در حال حاضر دســتکم 1500 تریلیون ریال معادل 65 تا 70 دلار از سرمایه های مردم ذوب شد. 

حجت االسالم سیدناصر موســوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، با اعلام خبر به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، اظهار داشت: طی یکسال اخیر مخصوصا 6 ماه ابتدایی ســال 1399 سیاست دولت مبنی بر تشویق حضور میلیونی مردم در بورس عملیاتی شد.

وی در همین رابطه افــزود: متعاقب آن تعداد افراد دارای کد بورسی نسبت به سال قبل از حدود 100 تا 150 هزار نفر به بالای 50 میلیون نفر رسیده است.

این در حالی است که بورس و نحوه معاملات در آن یک تخصص است که نمی توان مردم را بدون دادن آموزش اولیه وارد این بازار پرریسک کرد. اما دولت به این موضوع مهم توجه نکرد و در حال حاضر دستکم 1500 تریلیون ریال معادل 65 تا 70 میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است.

 

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0