30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

آهن اسفنجی

 

آهن اسفنجی  محصولی از احیای مستقیم سنگ آهن (گندله) میباشد.

در عملیات احیای بی واسطه بدون نیاز به ذوب سنگ آهن، اکسیژن آن حذف میشود و شکل ظاهری آن به صورت قطعات کروی اسفنج گونه میشود و دلیل نام گذاری آن هم همین ظاهر اسفنجی شکل این محصول میباشد.

یکی از دلایل رواج آهن اسفنجی، کمبود ضایعات آهن و افزایش قیمت آن و مشکلات زیست محیطی است .

آهن اسفنجی جایگزین مناسبی برای ضایعات آهن میباشد بنابراین میتوانیم درصد بالایی از مواد اولیه جهت تامین ذوب مورد نیاز واحد های فولاد سازی را به جای استفاده از ضایعات از طریق آهن اسفنجی تامین کنیم.

عیار و میزان آهن موجود در آهن اسفنجی بین 84 الی 95 درصد میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 


 

آهن اسفنجی
# کارخانه کد محصول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 شادگان 828952 4,000 تومان 0 تومان
  • 09:09 صبح - 99/07/06
2 نی ریز فارس 8525 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:15 صبح - 99/07/06
3 فولاد آذربایجان میانه 8526 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:15 صبح - 99/07/06
4 توسعه گل گهر 298468 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:15 صبح - 99/07/06
5 بافت کرمان 664495 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:12 صبح - 99/07/06
6 پارس فولاد سبزوار 160452 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:09 صبح - 99/07/06

0