30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله اسپیرال


لوله فولادی اسپیرال از ورق های فولادی تهیه می شود. در لوله سازی به روش جوش اسپیرال، ورق فولادی به صورت مارپیچ جوش خورده به فرم لوله در می آید. تولید لوله های درزجوش اسپیرال به صورت پیوسته است که باعث می شود هزینه های تولید تا حدودی کاهش یابد.از آن جایی که مقاومت این لوله ها در برابر شکست بالا بوده ترک خوردگی در لوله های اسپیرال به سختی اتفاق می افتد.

لوله های درز جوش اسپیرال در خطوط انتقال سیالاتی مانند نفت، گاز، آب و همچنین مصارف ساختمانی مانند تاسیس پل ها، ستون ها و دیگر سازه های لوله ای استفاده می شود. برای بهبود کیفیت جوش در لبه های ورق بعد از شکل دهی جوش داده می شوند و لوله به طول مورد نظر بریده می شود، بعد از آن جوشکاری زیر پودری انجام می شود. از جمله مزایای این لوله می توان به مقاومت بالا در برابر شکست و ترک خوردگی اشاره کرد.
 

لوله 16
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 شرکت کالوپ 5112126 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 20
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 شرکت کالوپ 1072886 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 24
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 شرکت کالوپ 2301186 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 26
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 شرکت کالوپ 7456536 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 28
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 شرکت کالوپ 4283796 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 30
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 شرکت کالوپ 7032796 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 32
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 شرکت کالوپ 5205096 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:47 صبح - 99/07/01

0