30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله اسپیرال


لوله فولادی اسپیرال از ورق های فولادی تهیه می شود. در لوله سازی به روش جوش اسپیرال، ورق فولادی به صورت مارپیچ جوش خورده به فرم لوله در می آید.تولید لوله های درزجوش اسپیرال به صورت پیوسته است که باعث می شود هزینه های تولید تا حدودی کاهش یابد.از آن جایی که مقاومت این لوله ها در برابر شکست بالا بوده ترک خوردگی در لوله های اسپیرال به سختی اتفاق می افتد.

لوله های درز جوش اسپیرال در خطوط انتقال سیالاتی مانند نفت، گاز، آب و همچنین مصارف ساختمانی مانند تاسیس پل ها، ستون ها و دیگر سازه های لوله ای استفاده می شود. برای بهبود کیفیت جوش در لبه های ورق بعد از شکل دهی جوش داده می شوند و لوله به طول مورد نظر بریده می شود، بعد از آن جوشکاری زیر پودری انجام می شود. از جمله مزایای این لوله می توان به مقاومت بالا در برابر شکست و ترک خوردگی اشاره کرد.
 

لوله
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 شرکت کالوپ 745653266 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:55 صبح - 99/04/12
2 شرکت کالوپ 428379286 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:55 صبح - 99/04/12
3 شرکت کالوپ 703279306 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:55 صبح - 99/04/12
4 شرکت کالوپ 520509326 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 شرکت کالوپ 511212166 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:56 صبح - 99/04/12
6 شرکت کالوپ 107288206 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:56 صبح - 99/04/12
7 شرکت کالوپ 230118246 تماس بگیرید 0 تومان
  • 11:56 صبح - 99/04/12

0