30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله صنعتی (سیاه/سنگین)

 

نوعی دیگر از لوله های درزدار لوله صنعتی می باشد که نسبت به سایر لوله ها ضخامت بیشتری دارد و به آن لوله گوشتدار نیز می گویند. معمولا جنس این لوله ها از فولاد بوده و کاربردهای فراوانی دارند؛ همچنین به دلیل ضخامت بالایی دارند دارای مقاومت بیشتری هستند. 
لوله های صنعتی به دو روش تولید و عرضه می شوند. روش اول لوله های بدون درز و روش دوم لوله های درزدار.
برای تولید لوله های صنعتی درز دار این لوله ها ابتدا ورق های فولادی را با ضخامت دلخواه برش داده و با عبور از غلتک ها ورق ها را بصورت گرد در می آورند. لوله های صنعتی بدون درز با استفاده از شمش فولادی تولید می شود.

 

کاربردهای لوله صنعتی 
•    انتقال مواد (نفت و گاز)
•    صنایع پتروشیمی
•    استفاده در شرایط بد آب و هوایی 
مهم ترین استفاده از لوله های صنعتی برای انتقال نفت و گاز بوده و به علت مقاومت بالا در برابر فشار مورد استفاده بیشتر کارخانه ها می باشد.

لوله 1 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 پروفیل پارس 8384942.51 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
2 لوله پروفیل کیهان 1021702.51 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
3 لوله و پروفیل سپاهان 3916702.51 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
4 لوله و قوطی اصفهان 68310221 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
5 لوله و قوطی اصفهان 8710442.51 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
6 لوله و قوطی اصفهان 2982043 1 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 1 و 1/4 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 صدرا پروفیل 49736921 و 1/4 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
8 پروفیل فولادی جباری 88694621 و 1/4 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
9 لوله و پروفیل سپاهان 4310352.51 و 1/4 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 1/2 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 پروفیل پارس 42172221/2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
11 لوله پروفیل کیهان 89571821/2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
12 لوله و پروفیل سپاهان 41467921/2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 2 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 هیربد زرندیه 48650722 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
14 پروفیل پارس 4249313 2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
15 پروفیل فولادی جباری 7676812.52 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
16 پروفیل صابری 92117722 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
17 پروفیل صابری 6973712.52 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
18 لوله پروفیل کیهان 90899332 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
19 لوله و پروفیل سپاهان 63312232 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
20 لوله و قوطی اصفهان 6491821.8 2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
21 لوله و قوطی اصفهان 63321522 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
22 لوله و قوطی اصفهان 1162812.5 2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
23 لوله و قوطی اصفهان 4824922.82 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
24 لوله و قوطی اصفهان 91326132 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
25 لوله و قوطی اصفهان 1498622.32 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 2 و 1/2 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
26 صدرا پروفیل 21443922 و 1/2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 2 و 1/2 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 صدرا پروفیل 6890482.52 و 1/2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
28 لوله و پروفیل سپاهان 54004932 و 1/2 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 3 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 هیربد زرندیه 67272933 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
30 پروفیل پارس 70640933 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
31 صدرا پروفیل 85842023 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
32 لوله و پروفیل سپاهان 59708233 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 3/4 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
33 پروفیل پارس 43358023/4 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
34 لوله و پروفیل سپاهان 9644942.53/4 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 4 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 هیربد زرندیه 66065144 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
36 پروفیل پارس 28879744 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
37 صدرا پروفیل 44393834 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
38 صدرا پروفیل 14678744 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
39 لوله و پروفیل سپاهان 59422434 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 5 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 لوله و پروفیل سپاهان 97328345 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 6 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
41 لوله و پروفیل سپاهان 13216246 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله 8 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
42 لوله و پروفیل سپاهان 66735748 اینچ تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12

0