30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله صنعتی (سیاه/سنگین)

 

نوعی دیگر از لوله های درزدار لوله صنعتی می باشد که نسبت به سایر لوله ها ضخامت بیشتری دارد و به آن لوله گوشتدار نیز می گویند. معمولا جنس این لوله ها از فولاد بوده و کاربردهای فراوانی دارند؛ همچنین به دلیل ضخامت بالایی دارند دارای مقاومت بیشتری هستند. 
لوله های صنعتی به دو روش تولید و عرضه می شوند. روش اول لوله های بدون درز و روش دوم لوله های درزدار.
برای تولید لوله های صنعتی درز دار این لوله ها ابتدا ورق های فولادی را با ضخامت دلخواه برش داده و با عبور از غلتک ها ورق ها را بصورت گرد در می آورند. لوله های صنعتی بدون درز با استفاده از شمش فولادی تولید می شود.

 

کاربردهای لوله صنعتی 


•    انتقال مواد (نفت و گاز)
•    صنایع پتروشیمی
•    استفاده در شرایط بد آب و هوایی 

 

مهم ترین استفاده از لوله های صنعتی برای انتقال نفت و گاز بوده و به علت مقاومت بالا در برابر فشار مورد استفاده بیشتر کارخانه ها می باشد.

لوله 1
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 پروفیل پارس 8384942.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
2 لوله پروفیل کیهان 1021702.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
3 لوله و پروفیل سپاهان 3916702.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
4 لوله و قوطی اصفهان 6831022 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
5 لوله و قوطی اصفهان 8710442.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
6 لوله و قوطی اصفهان 2982043 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
7 نورد لوله یاران 3218482.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
8 گل نرده 1538862.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
9 کچو 5924712.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
10 کیان پرشیا 2466962.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 1 و 1/4
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 صدرا پروفیل 4973692 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
12 پروفیل فولادی جباری 8869462 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
13 لوله و پروفیل سپاهان 4310352.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 پروفیل پارس 4217222 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
15 لوله پروفیل کیهان 895718 2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
16 لوله و پروفیل سپاهان 4146792 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
17 نورد لوله یاران 5472982 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
18 گل نرده 1964802 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
19 کچو 6262132 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 1/2 اینچ
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 کیان پرشیا 2361042 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 1و1/2
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 کچو 2763903 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 1و1/4
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 کچو 9506362.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 2
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 هیربد زرندیه 4865072 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
24 پروفیل پارس 4249313 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
25 پروفیل فولادی جباری 7676812.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
26 پروفیل صابری 9211772 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
27 پروفیل صابری 6973712.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
28 لوله پروفیل کیهان 9089933 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
29 لوله و پروفیل سپاهان 6331223 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
30 لوله و قوطی اصفهان 6491821.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
31 لوله و قوطی اصفهان 6332152 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
32 لوله و قوطی اصفهان 1162812.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
33 لوله و قوطی اصفهان 4824922.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
34 لوله و قوطی اصفهان 9132613 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
35 لوله و قوطی اصفهان 1498622.3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
36 نورد لوله یاران 8996513 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
37 گل نرده 2581872.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
38 کچو 6481503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 2 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 صدرا پروفیل 2144392 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
40 صدرا پروفیل 6890482.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
41 لوله و پروفیل سپاهان 5400493 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 2و1/2
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
42 کچو 6581263 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 3
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 هیربد زرندیه 6727293 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
44 پروفیل پارس 7064093 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
45 صدرا پروفیل 8584202 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
46 لوله و پروفیل سپاهان 5970823 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
47 نورد لوله یاران 1289043 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
48 گل نرده 8622773 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
49 کچو 4556643 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
50 پروفیل پارس 4335802 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
51 لوله و پروفیل سپاهان 9644942.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
52 نورد لوله یاران 7470222 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
53 گل نرده 7437362 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
54 کچو 8570732 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
55 کیان پرشیا 4735882 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 4
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
56 هیربد زرندیه 6606514 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
57 پروفیل پارس 2887974 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
58 صدرا پروفیل 4439383 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
59 صدرا پروفیل 1467874 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
60 لوله و پروفیل سپاهان 5942243 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
61 نورد لوله یاران 5242444 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
62 گل نرده 6583984 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
63 کچو 9663923 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 5
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
64 لوله و پروفیل سپاهان 9732834 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 6
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
65 لوله و پروفیل سپاهان 1321624 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
66 کچو 8676214 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
لوله 8
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
67 لوله و پروفیل سپاهان 6673574 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01

0