30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله مانیسمان (بدون درز)

 

لوله ی مانیسمان در میان لوله های موجود در بازار لوله ، اهمیت و کاربرد بسیاری دارد. این نوع از لوله ها از روش ساخت ویژه ای برخوردارند و به دلیل نبود درز در آن ها در صنایع حساس به کار برده می شوند. لوله مانیسمان که به آن لوله ی بدون درز نیز گفته می شود، لوله ای است که روش تولید و ساخت آن به نحوی است لوله بدنه ی یک دست و بدون درز دارد و هیچ نوع جوشکاری بر روی آن صورت نگرفته است.
این لوله ها به دلیل یکدست بودن و بدون درز بودنشان نسبت به سایر لوله ها محکم تر هستند و قیمتی بالا تر از سایر لوله ها دارند. موارد استفاده ی گوناگونی برای لوله های مانیسمان در رده های مختلف وجود دارد.


 

کاربرد لوله های مانیسمان:

•    لوله مانیسمان در خطوط فشار قوی
•    لوله مانیسمان استیل برای خطوط صنایع غذایی و دارویی 
•    لوله مانیسمان برای استفاده در خطوط هیدرولیک
•    لوله مانیسمان برای استفاده از خطوط نفت و گاز

برای ساخت لوله فلزی بدون درز یا لوله مانیسمان از استاندارد ASTM به شماره ی A106 و A53 همچنین استاندارد API5L استفاده می شود. ضخامت لوله مانیسمان در اندازه های مختلف تولید می شود. هر قدر فشار سیال بیشتر باشد، ضخامت لوله نیز افزایش خواهد یافت. لوله مانیسمان یا بدون درز در دو مرحله خشن کاری و ظریف کاری ساخته می شود. این لوله ها حداکثر تا قطر 24 اینچ تولید می شوند و امکان ساخت لوله های بدون درز تا قطر 42 اینچ می باشد.
 

لوله 1
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 دقیق کاوه 9254753.38140 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
2 لوله سازی اهواز 54879531سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
3 لوله سازی اهواز 3612343.38140 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 1 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 دقیق کاوه 2438703.681 و 1/240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
5 لوله سازی اهواز 3313343.21 و 1/2سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
6 لوله سازی اهواز 7962163.681 و 1/240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 1 و 1/4
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 دقیق کاوه 2227733.561 و 1/440 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
8 لوله سازی اهواز 77073531 و 1/4سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
9 لوله سازی اهواز 7520343.561 و 1/440 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 دقیق کاوه 1089352.781/240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 2
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 دقیق کاوه 1327163.91240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
12 لوله سازی اهواز 6327653.52سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
13 لوله سازی اهواز 1362043.91240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 2 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 دقیق کاوه 6423785.162 و 1/240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
15 لوله سازی اهواز 72511342 و 1/2سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
16 لوله سازی اهواز 8569015.162 و 1/240 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 3
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 دقیق کاوه 8119485.5340 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
18 لوله سازی اهواز 99564743سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
19 لوله سازی اهواز 4331115.5340 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 دقیق کاوه 6449632.873/440 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 4
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 دقیق کاوه 9695816440 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
22 لوله سازی اهواز 14638344سبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
23 لوله سازی اهواز 7366626440 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 5
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 لوله سازی اهواز 8543426.5540 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 6
# کارخانه کد محصولضخامتقطررده تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 لوله سازی اهواز 3748577.11640 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06

0