30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد A3

 

میلگردی است سخت با آج پیچیده و جزء میلگرد های آجدار با آج های مارپیچ است. از لحاظ سختی در رده ی نیمه سخت قرار می گیرد. شکل ظاهری آنها نسبت به محور طولی شکل آج ها به صورت جناقی (هشتی شکل) می باشند و از لحاظ مقاومت نسبت به میلگرد A1 و A2  دارای استحکام و مقاومت بالاتری است. این میلگرد با تنش جاری 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل پلاستیکی 14 در صد تعیین شده است و یک میلگرد خشک شناخته می شود. بیشترین و بهترین کاربرد این میلگرد بعنوان سازه های اصلی که شامل میلگردهای طولی تیرها و ستون ها قابل استفاده می شود.

میلگرد A3 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 روهینا دزفول 47580912 متری10A3 13,900 تومان 100- تومان
 • 11:04 صبح - 99/08/08
2 بافق یزد 2902شاخه 12 متری10A3 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:51 صبح - 99/08/08
3 فولاد کویر کاشان 4662شاخه 12 متری10A3 13,300 تومان 0 تومان
 • 09:05 صبح - 99/08/08
4 در شاهین تبریز 3664شاخه 12 متری10A3 13,220 تومان 0 تومان
 • 11:49 صبح - 99/08/08
5 جهان فولاد سیرجان 4102شاخه 12 متری10A3 13,020 تومان 0 تومان
 • 09:05 صبح - 99/08/08
6 فولاد شاهرود 2502شاخه 12متری10A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 10:40 صبح - 99/08/08
7 آذر فولاد امین 723775شاخه 12متری10A3 12,870 تومان 0 تومان
 • 11:14 صبح - 99/08/08
8 ذوب آهن مهیار اردبیل 3302شاخه 12 متری10A3 12,820 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
9 پرشین فولاد آریا 802شاخه 12 متری10A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 10:38 صبح - 99/08/08
10 فولاد امیرکبیر خزر 1052شاخه 12متری10A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
11 کاوه تیکمه داش 402شاخه 12 متری10A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 11:15 صبح - 99/08/08
12 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4256شاخه 12متری10A3 12,620 تومان 0 تومان
 • 10:36 صبح - 99/08/08
13 خرمدشت تاکستان 3314شاخه 12 متری10A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
14 آریان فولاد 422506شاخه 12 متری10A3 12,450 تومان 200- تومان
 • 11:57 صبح - 99/08/08
15 گرم سمنان 1502شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:07 صبح - 99/08/08
16 صنعت بناب 2063شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:17 صبح - 99/08/08
17 ظفر بناب 3102شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:15 صبح - 99/08/08
18 نیک صدرا توس 536924شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/08/08
19 فولاد یزد احرامیان 892287شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/08/08
20 فولاد آذربایجان میانه 574698شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:53 صبح - 99/08/08
21 ابر کوه یزد 649701شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:50 صبح - 99/08/08
میلگرد A3 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 فولاد کویر کاشان 2303شاخه 12 متری12A3 13,300 تومان 0 تومان
 • 09:05 صبح - 99/08/08
23 در شاهین تبریز 3665شاخه 12 متری12A3 13,220 تومان 0 تومان
 • 11:49 صبح - 99/08/08
24 بافق یزد 2903شاخه 12 متری12A3 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:51 صبح - 99/08/08
25 صنعت بناب 2103شاخه 12 متری12A3 13,190 تومان 0 تومان
 • 11:17 صبح - 99/08/08
26 راد همدان 2053شاخه 12 متری12A3 13,125 تومان 0 تومان
 • 10:35 صبح - 99/08/08
27 نیک صدرا توس 3903شاخه 12 متری12A3 13,020 تومان 0 تومان
 • 09:05 صبح - 99/08/08
28 فولاد معراج البرز گلستان 4857شاخه 12متری12A3 13,020 تومان 0 تومان
 • 11:14 صبح - 99/08/08
29 فولاد یزد احرامیان 277960شاخه 12متری12A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:05 صبح - 99/08/08
30 سیرجان حدید 9026شاخه 12متری12A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/08/08
31 فولاد شاهرود 2503شاخه 12متری12A3 12,900 تومان 0 تومان
 • 10:40 صبح - 99/08/08
32 ظفر بناب 3103شاخه 12 متری12A3 12,843 تومان 0 تومان
 • 11:15 صبح - 99/08/08
33 آناهیتا گیلان 8762شاخه 12 متری12A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/08/08
34 جهان فولاد غرب 173شاخه 12 متری12A2 12,770 تومان 1,150- تومان
 • 11:48 صبح - 99/08/08
35 جهان فولاد سیرجان 4103شاخه 12 متری12A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
36 ذوب آهن مهیار اردبیل 3303شاخه 12 متری12A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
37 آذر فولاد امین 753شاخه 12 متری12A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 11:14 صبح - 99/08/08
38 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4257شاخه 12متری12A3 12,620 تومان 0 تومان
 • 10:36 صبح - 99/08/08
39 کاوه تیکمه داش 403شاخه 12 متری12A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 11:15 صبح - 99/08/08
40 پرشین فولاد آریا 803شاخه 12 متری12A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 10:38 صبح - 99/08/08
41 آریا ذوب 860514شاخه 12متری12A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 11:05 صبح - 99/08/08
42 فولاد امیرکبیر خزر 1056شاخه 12متری12A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
43 خرمدشت تاکستان 3315شاخه 12 متری12 A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
44 قائم فولاد رازی 121930شاخه 12متری12A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:06 صبح - 99/08/08
45 آریان فولاد 2456شاخه 12متری12A3 12,450 تومان 200- تومان
 • 11:57 صبح - 99/08/08
46 حسن رود 5053شاخه 12 متری12A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/08/08
47 فولاد آذربایجان میانه 203شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:53 صبح - 99/08/08
48 گرم سمنان 1503شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:07 صبح - 99/08/08
49 سپهر ایرانیان 1001712 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:34 صبح - 99/08/08
50 فولاد آتیه خاورمیانه 639405شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/08/08
51 هیربد زرندیه 252160شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/08/08
52 ذوب آهن اصفهان 415443شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/08/08
53 نیشابور 474384شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/08/08
54 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 660691شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:03 صبح - 99/08/08
55 کوثر اهواز 645063شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/08/08
56 ابر کوه یزد 964970شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:50 صبح - 99/08/08
57 روهینا دزفول 118533شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:04 صبح - 99/08/08
{{product.ProductName}}
# کارخانه {{col}} تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
{{index + 1}} {{productItem.ManufactureName}} {{col}} {{productItem.Status}}
 • -
 • {{productItem.LastUpdateDateTime}}

0