30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ناودانی

 

ناودانی فولادی از نوع پروفیل باز است.

شکل ظاهری آن به شکل C و U انگلیسی است که از این پروفیل در مصارف صنعتی و ساختمانی بسیار استفاده میشود.UPE برای ناودانی C با بالهای موازی و UPN برای ناودانی U با بالهای مخروطی به کار برده میشود.

ناودانی ها به دسته مشبک و ساده تقسیم میشوند:

 

ناودانی ساده:

 

این نوع ناودانی از ورق گرم ساخته میشود و ممکن است بر اساس نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه گردد.

 

ناودانی مشبک:

 

این نوع ناودانی از ورق گرم گالوانیزه شده و به صورت گرم و سخت ساخته میشود. از این ناودانی برای تولید قفسه های فولادی مستحکم،ساختمان های فولادی و ... از آن استفاده میشود.

ناودانی 10
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 گروه صنعتی شکفته 91059210-6 متری 14,030 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
2 سپهر ایرانیان 13773210-6 متری 13,770 تومان 0 تومان
 • 11:53 صبح - 99/07/06
3 فولاد ناب تبریز 787810-- 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
4 فولاد ناب تبریز 853410-- 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
5 مگا استیل اشتهارد 785210-12متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
6 مگا استیل اشتهارد 785310-6متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
7 آریان فولاد 785910-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:42 عصر - 99/07/06
8 پروفیل صنعت ماهان 786310-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
9 فولاد نصر آذربایجان 786410-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
10 فولاد نصر آذربایجان 786610-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
11 فولاد مهر سهند 870710-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
12 جهان فلز 871310-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
13 مگا استیل اشتهارد 97994610سبک6متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
14 مگا استیل اشتهارد 70335910سبک12متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
15 ظفر بناب 61737510-12 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
ناودانی 12
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 گروه صنعتی شکفته 17893812-6 متری 14,030 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
17 فولاد ناب تبریز 853512-- 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
18 مگا استیل اشتهارد 785412-12متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
19 مگا استیل اشتهارد 785512-6متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
20 آریان فولاد 786012-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:42 عصر - 99/07/06
21 فولاد ناب تبریز 853612-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
22 فولاد مهر سهند 870812-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ناودانی 14
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 گروه صنعتی شکفته 91042314-6 متری 14,030 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
24 مگا استیل اشتهارد 785714-6متری 13,570 تومان 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
25 مگا استیل اشتهارد 785814-12متری 13,570 تومان 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
26 فولاد ناب تبریز 853714-- 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
27 مگا استیل اشتهارد 75454714سبک12متری 13,570 تومان 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
28 مگا استیل اشتهارد 42169414سبک6متری 13,570 تومان 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
29 فولاد ناب تبریز 853714-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
30 فولاد مهر سهند 870914-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ناودانی 16
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 گروه صنعتی شکفته 33087216-6 متری 14,030 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
32 فولاد ناب تبریز 853816-- 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
33 فولاد ناب تبریز 853916-- 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
ناودانی 4
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد کوهپایه 51001425*50st37- 13,610 تومان 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/07/06
35 فولاد کوهپایه 76780830*60st37- 13,560 تومان 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/07/06
ناودانی 5
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 فولاد کوهپایه 38945825*50st376 متری 13,510 تومان 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/07/06
37 فولاد کوهپایه 87055st37- تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/07/06
ناودانی 6
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 مگا استیل اشتهارد 78506-6متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:57 عصر - 99/07/06
39 گروه صنعتی شکفته 78516-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
40 فولاد کوهپایه 87066st37- تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/07/06
41 جهان فلز 87116-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
42 فولاد کوهپایه 62959160*30st376 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/07/06
43 گروه صنعتی شکفته 3086276-6 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
ناودانی 8
# کارخانه کد محصولسایزاستانداردطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
44 گروه صنعتی شکفته 78618-- 13,830 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
45 فولاد مهر سهند 78628-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
46 فولاد نصر آذربایجان 78728-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
47 فولاد نصر آذربایجان 78738-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
48 پروفیل صنعت ماهان 78748-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
49 فولاد ناب تبریز 78758-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
50 فولاد ناب تبریز 78778-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
51 جهان فلز 87128-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
52 گروه صنعتی شکفته 4605178-6 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06
53 ظفر بناب 7410708-12 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/07/06

0