031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

بومی سازی تجهیز انباشت و برداشت کارخانه های گندله سازی گهر زمین
شنبه 25 اردیبهشت 1400 بازدید : 26

 

به نقل از روزنامه روزگار معدن : بومی سازی تجهیز انباشت و برداشت کارخانه های گندله سازی گهر زمین

 

متخصصانشرکت گهرزمینبه همراه تیم ترکیبی از مهندسان نخبه توانستند قطعات یکی از پیچیده ترین ماشین های کارخانه های گندله سازی را بومی سازی کنند .

به گزارش روابط عمومی سنگ آهن گهرزمین ، تداوم تجربه موفق شرکت سنگ آهن گهرزمین در بومی سازی برای نخستین بار بخش مهمی از قطعات و مجموعه های استراژیک صنایع معدنی، زمینه ساز جرات، جسارت و همت تیم ترکیبی مهندسین نخبه جوان با متخصصان کارآزموده و پیشکسوت این شرکت به توسعه سطح بومی سازی از قطعات به ساخت داخل یکی از پیچیده ترین ماشین های کارخانه گندله سازی ، با نام ماشین انباشت و (Combined Stacker-Reclaimer) ترکیبی برداشت شده است .

بومی سازی این تجهیز عظیم که دارای بیش از 900 تن وزن و ظرفیت طراحی انباشت و برداشت به ترتیب، 1800 و 2000 تن بر ساعت است، با صحه گذاری توانمندی های طراحی و مهندسی ساخت گروه صنعتی منگان، در این شرکت اجرا شده و تاکنون، حدود 90 درصد پیشرفت داشته است که انتظار می رود، این تجهیز، در اوایل خردادماه امسال در مدار تولید و بهره برداری قرار گیرد .

شایان ذکر است بومی سازی این ماشین عظیم، علاوه بر خودکفایی و قطع وابستگی و توسعه توان طراحی، منتج به جلوگیری از خروج ارز به میزان حدود 6 میلیون یورو و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم به میزان حدود 150 نفر در زمان احداث و حدود 50 نفر در زمان بهره برداری نیز شده است.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0