031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

کاربردهای کلاف ساختمانی
دوشنبه 18 آذر 1398 بازدید : 1147

 

کلاف های ساختمانی

 

کلاف بندی به نام های دیگر ( زنجیره کردن ) یا ( شناژ ) معروف است .

ساختمان های کلاف بندی شده با استفاده از آجر ، سنگ ، بلوک های سیمان یا ترکیبی از آنها ساخته می شوند که در آن برای کلاف های افقی و عمودی استفاده می شود . عملکرد کلاف در ساخت وساز ساختمان به روشی است که دیوار ها درواقع نقش گرانش و نیرو جانبی را بازی می کنند .

میلگرد کلاف در صنعت و ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد . کلاف ها در ساختمان برای تولید تیرچه و خرپا استفاده می شوند . کلاف عرضی عمود بر تیرچه ها ، اجرا می شود . در واقع ، نوعی نقش تکیه گاه جانبی را برای تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک ایفا می کنند . کلاف عرضی ( عمودی ) استحکام سقف را افزایش می دهد . همچنین از لرزش سقف در زمان حرکت و رفت و آمد بر روی آن می  کاهد .


 

نکات اجرایی در کلاف عمودی و سقف تیرچه بلوک :

 


-    در سقف های تیرچه بلوک بتنی اجرای ژوئن ( همان کلاف عمودی ) در دهانه های بزرگ تر از 4 متر لازم و ضروری است .
-    در سقف کرومیت اجرای ژوئن در تمام دهانه ها الزامی است .
-    جهت کلاف میانی عمود بر تیرچه ها است .
-    در داخل کلاف های عرضی ( عمودی ) دو عدد میلگرد 12 ، 14 ، 16 یا 18 قرار می گیرد . میلگردها باید آجدار باشند .
-    میلگردهای طولی باید به آرماتورهای بالا و پایین تیرچه ها جوش داده شوند .
-    برای قالب بندی کلاف عرضی از تخته هایی بر عرض حداقل 12 سانتی متر و ضخامت 2 سانتی متر استفاده می شود .
-   در صورتی که بار سقف کمتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه موثر کمتر از 4 متر باشد نیازی به کلاف میانی نیست . ولی اگر در این حالت طول دهانه بیش از 4 متر باشد یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود .
-   در صورتی که بار زنده ی سقف بیش از 350 کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه کمتر از 4 متر باشد یک کلاف میانی لازم است . در این حالت برای طول دهانه ی 4 متر تا 7متر دو کلاف میانی و برای دهانه ی بیش از 7 متر 3 کلاف میانی اجرا می شود .
-   اگر بار منفرد سبک روی سقف وارد شود باید بوسیله ی کلاف هلی میانی مناسب بار منفرد وارده را روی تیرهای T شکل پخش نمود. 

 

یکی از رایج ترین روش ها برای کم کردن حرکت نسبی پی ها استفاده از کلاف های عرضی یا همان شناژهاست . پی های مجزا از هم باید با شناژهایی در دوطرف مهار شوند .
 

 مزایای کلاف های عمودی  :

 

برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود در امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک از کلاف های عمودی استفاده می شود .
عملکرد کلاف میانی ، ( جلوگیری از پیچش تیرها Tشکل و توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک است )


 

نحوه ی اجرای کلاف عمودی در سقف های کرومیت :

 

اجرای کلاف عرضی ( عمودی ) در سقف های کرومیت علاوه بر ایجاد کمربندی بتنی در وسط دهانه ها که موجب تقسیم دهانه های بزرگ به دهانه های کوچکتر و توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوک است به دلیل استفاده نکردن از جک و شمع در زیر تیرچه های فلزی باعث مهار تیرچه ها و جلوگیری از کمانش بال فوقانی تیرچه ها در ریزش سقف در هنگام بتن ریزی می گردد .
اجرای کلاف عرضی به این صورت است که پس از جوشکاری تیرچه های کرومیت ، قرار دادن بلوک ها بین تیرچه ها ، فاصله ای به عرض حداقل 10 و حداکثر 14سانتی متر عمود بر تیرچه ها در بین بلوک ها ایجاد می شود . در داخل کلاف عرضی یک عدد میلگرد 12 آجدار  و بالای کلاف عرضی یک عدد میلگرد 12 یا 14 یا 16 آجدار بر روی بال فوقانی تیرچه ها ، تیرهای فرعی جوش داده می شود .
کلاف عرضی باید در یک خط مستقیم اجرا گردد و میلگرد بالا و پایین کلاف عرضی به صورت موازی قرار می گیرند .
تعداد کلاف میانی در سقف کرومیت به طول دهانه بستگی دارد . برای دهانه های 3 الی 5/5 متر یک کلاف عرضی و از طول 5/5 متر الی 5/7 متر دو کلاف عرضی لازم است . در هنگام بتن ریزی داخل کلاف میانی با بتن پر می شود .

 

 

کلاف بندی در ساختمان

 

کلاف بندی افقی

 

کلاف بندی افقی برای مقاومت بیشتر ساختمان مخصوصا در منطقه های زلزله خیز با خطر متوسط تا خطر نسبی بالا است . باید کلاف افقی در سطح زیر دیوار و زیر سقف اجرا شود .

 

 

ویژگی های کلاف افقی

 

میلگرد های طولی باید از جنس میلگرد آجدار با حداقل قطر 10 میلی متر نصب شوند .

 

میلگرد های طولی با تنگ ساده با قطر حداقل 6 میلی متر با یک خاموت متصل می شوند .

 

 

اتصال کلاف های افقی

 

در هر سطح کلاف ها باید متصل شوند تا خط افقی یک شبکه پیوسته باشد .

 

کلاف افقی را نباید از هیچ کجا جدا کرد .

 

 

چگونگی قرار گرفتن کلاف ها ( شناژ )

 

شناژ افقی را روی کرسی چینی در طبقه همکف اجرا می کنند ولی بعضی از مواقع در طبقات دیگر هم نیز ، زیر هر سقف روی تمام دیوار ها شناژ اجرا می کنند .

و این شناژ های افقی که در بالا و پایین دیوار شناخته می شوند ، به وسیله شناژ های عمودی در چند نقطه بهم دیگر متصل می شوند .

 

 

نکات ساخت کلاف ها

 

1- احداث آن در زمین های ناپایدار یا در معرض سیل مجاز نمی باشد .

2- حداقل دو طبقه ساختمان ( بدون احتساب زیر زمین ) می تواند علاوه بر دو طبقه یک طبقه زیر زمین داشته باشد .

3- حداکثر ارتفاع یک طبقه 4 متر یا 6 متر باشد و کلاف مورد نظر 4 متری باشد .

 

 

 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0