30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

کاربردهای کلاف ساختمانی
دوشنبه 18 آذر 1398 بازدید : 493

میلگرد کلاف در صنعت و ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. کلاف ها در ساختمان برای تولید تیرچه و خرپا استفاده می شوند. کلاف عرضی عمود بر تیرچه ها، اجرا می شود. در واقع، نوعی نقش تکیه گاه جانبی را برای تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک ایفا می کند. کلاف عرضی  استحکام سقف را افزایش می دهد. همچنین از لرزش سقف در زمان حرکت و رفت و آمد بر روی آن می  کاهد.


 

نکات اجرایی در کلاف عرضی و سقف تیرچه:


-   در سقف های تیرچه بلوک بتنی اجرای ژوئن (همان کلاف عرضی) در دهانه های بزرگ تر از 4 متر لازم و ضروری است.
-   در سقف کرومیت اجرای ژوئن در تمام دهانه ها الزامی است.
-   جهت کلاف میانی عمود بر تیرچه ها است.
-   حداقل عرضی کلاف میانی برابر عرضی بتن پاشنه یک تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف است .
-   در داخل کلاف های عرضی دو عدد میلگرد 12 ، 14 ،16 یا 18 قرار می گیرد. میلگردها باید آجدار باشند.
-   میلگردهای طولی باید به آرماتورهای بالا و پایین تیرچه ها جوش داده شوند.
-   برای قالب بندی کلاف عرضی از تخته هایی بر عرض حداقل 12 سانتی متر و ضخامت 2 سانتی متر استفاده می شود.
-  در صورتی که بار سقف کمتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه موثر کمتر از 4 متر باشد نیازی به کلاف میانی نیست. ولی اگر در این حالت طول دهانه بیش از 4 متر باشد یک کلاف میانی در     سقف تعبیه می شود.
-  در صورتی که بار زنده ی سقف بیش از 350 کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه کمتر از 4 متر باشد یک کلاف میانی لازم است. در این حالت برای طول دهانه ی 4 متر تا 7متر دو کلاف میانی و برای دهانه ی بیش از 7 متر 3 کلاف میانی اجرا می شود.
-  اگر بار منفرد سبک روی سقف وارد شود باید بوسیله ی کلاف هلی میانی مناسب بار منفرد وارده را روی تیرهای T  شکل پخش نمود. 

 

یکی از رایج ترین روش ها برای کم کردن حرکت نسبی پی ها استفاده از کلاف های عرضی یا همان شناژهاست. پی های مجزا از هم باید با شناژهایی در دوطرف مهار شوند.
 

 مزایای کلاف های عرضی :

برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتئاد عمود در امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک از کلاف های عرضی استفاده می شود.
عملکرد کلاف میانی،جلوگیری از پیچش تیرها(Tشکل) و توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک است. 


 

نحوه ی اجرای کلاف عرضی در سقف های کرومیت:

اجرای کلاف عرضی در سقف های کرومیت علاوه بر ایجاد کمربندی بتنی در وسط دهانه ها که موجب تقسیم دهانه های بزرگ به دهانه های کوچکتر و توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوک است به دلیل استفاده نکردن از جک و شمع در زیر تیرچه های فلزی باعث مهار تیرچه ها و جلوگیری از کمانش بال فوقانی تیرچه ها در ریزش سقف در هنگام بتن ریزی می گردد.
اجرای کلاف عرضی به این صورت است که پس از جوشکاری تیرچه های کرومیت ،قرار دادن بلوک ها بین تیرچه ها ،فاصله ای به عرض حداقل 10 و حداکثر 14سانتی متر عمود بر تیرچه ها در بین بلوک ها ایجاد می شود.در داخل کلاف عرضی یک عدد میلگرد 12 آجدار  و بالای کلاف عرضی یک عدد میلگرد 12 یا 14 یا 16 آجدار بر روی بال فوقانی تیرچه ها،تیرهای فرعی جوش داده می شود.
کلاف عرضی باید در یک خط مستقیم اجرا گردد و میلگرد بالا و پایین کلاف عرضی به صورت موازی قرار می گیرند.
تعداد کلاف میانی در سقف کرومیت به طول دهانه بستگی دارد. برای دهانه های 3 الی 5/5 متر یک کلاف عرضی و از طول 5/5 متر الی 5/7 متر دو کلاف عرضی لازم است. در هنگام بتن ریزی داخل کلاف میانی با بتن پر می شود.
 

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0